Świętokrzyska Federacja Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej „Ziemia Świętokrzyska”

Świętokrzyska Federacja Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej „Ziemia Świętokrzyska” jest dobrowolnym związkiem stowarzyszeń agroturystycznych województwa świętokrzyskiego powstałym w kwietniu 2002r.
W skład Federacji wchodzi 10 stowarzyszeń agroturystycznych (i rozwoju regionalnego, które mają sekcje agroturystyczne) oraz Świętokrzyska Izba Rolnicza

Świętokrzyska Federacja Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej „Ziemia Świętokrzyska”

 NIP:959-15-30-118 ; Regon: 292659706

Adres: ul. Chopina 15/3, 25-356 Kielce
Tel. (15) 832-01-16; 832-01-17
 
Prezes: Zdzisław Pniewski, tel. 516 04 80 69
 
            Świętokrzyska Federacja Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej „Ziemia Świętokrzyska” jest dobrowolnym związkiem stowarzyszeń agroturystycznych województwa świętokrzyskiego powstałym w kwietniu 2002r.
            W skład Federacji wchodzi 10 stowarzyszeń agroturystycznych (i rozwoju regionalnego, które mają sekcje agroturystyczne) oraz Świętokrzyska Izba Rolnicza
 
Cele powstania Federacji:
 • stworzenie jednolitej reprezentacji gospodarstw agroturystycznych województwa świętokrzyskiego (partner dla jednostek i wladz szczebla wojewódzkiego i centralnego),
 • powstanie bogatszej, jednolitej oferty gospodarstw agroturystycznych,
 • łatwiejszy dostęp kwaterodawców do funduszy strukturalnych,
 • upowszechnienie wizerunku naszego regionu jako atrakcyjnego turystycznie pod względem kulturowym i przyrodniczym,
 • współpraca z mediami, wydawanie publikacji i materiałów promocyjnych,
 • uczestnictwo w targach i wystawach,
 • glównym celem działań promocyjnych jest dążenie do wzrostu dochodów gospodarstw agroturystycznych poprzez wzrost liczby odwiedzających je turystów.
Członkami ŚFAiTW „Ziemia Świętokrzyska” są:
 • Stowarzyszenie Gospodarstw Gościnnych „Nad Zalewem Chańcza”
 • Prezes Krystyna Kubacka, tel. (41) 354-51-65
 • Agroturystyczne Stowarzyszenie Ryb „Borowiec”
 • Prezes Władysław Braciszewicz, tel. (41) 354-39-29
 • Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łagów
 • Upoważniony do kontaktu Jan Domański, tel. (41) 307-43-98
 • Stowarzyszenie Agroturystyczne Gminy Daleszyce „Żeremie”
 • Prezes Piotr Jankowski(41) 317-14-15
 • Świętokrzyskie Towarzystwo Agroturystyki ”Łysogóry” w Nowej Słupi
 • Prezes Bogusław Galdecki (41) 317-81-85
 • Stowarzyszenie Gospodarstw Gościnnych i Ekologicznych w Drugi
 • Prezes Ewa Zaczek-Kucharska (41) 378-71-77
 • Świętokrzyskie Stowarzyszenie Agroturystyczne „W Krainie latających czarownic”
 • Prezes Leszek Trębacz (41) 311-22-64
 • Stowarzyszenie Agroturystyczne „Dolina Czarnej”
 • Prezes Zdzisław Pniewski, tel. 516 04 80 69
 • Stowarzyszenie Gospodarstw Gościnnych i Ekologicznych „CIS”
 • Świętokrzyska Izba Rolnicza
Stowarzyszenia te reprezentują ok. 150 gospodarstw agroturystycznych.       

Władze:
Najwyższą wladzą Federacji jest  Walne Zgromadzenie – składające się z delegatów czlonków zwykłych, czyli stowarzyszeń macierzystych- po 3 osoby.
W okresie działalności bieżącej najważniejszą funkcję sprawuje Zarząd – obecnie 5- osobowy, wybierany spośród delegatów przez Walne Zgromadzenie.
Obecny sklad Zarządu: Prezes: Zdzisław Pniewski, Wiceprezesi: Ewa Borycka i Leszek Trębacz, Skarbnik- Ewa Zaczek-Kucharska, Sekretarz – Pawel Gratka.
Dotychczas realizowane zadania:
 • udział w targach i imprezach promocyjnych
 • szkolenia i spotkania dla członków federacji i zainteresowanych grup osób
 • interwencje i zabiegi w sprawie odstąpienia od karania właścicieli gospodarstw agroturystycznych, którzy nie zgłosili w urzędach skarbowych rezygnacji z płacenia podatku VAT
 • współpraca w tworzeniu wydawnictw promocyjnych
 • organizacja imprez plenerowych i promocyjnych
 • współpraca z samorządem terytorialnym.
Informację przygotowała: Ewa Borycka
Główny specjalista ds. agroturystyki i wgd
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2