06/02 2009

Świętokrzyska Federacja Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej „Ziemia Świętokrzyska”

Świętokrzyska Federacja Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej „Ziemia Świętokrzyska” jest dobrowolnym związkiem stowarzyszeń agroturystycznych województwa świętokrzyskiego powstałym w kwietniu 2002r.
W skład Federacji wchodzi 10 stowarzyszeń agroturystycznych (i rozwoju regionalnego, które mają sekcje agroturystyczne) oraz Świętokrzyska Izba Rolnicza

Świętokrzyska Federacja Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej „Ziemia Świętokrzyska”

 NIP:959-15-30-118 ; Regon: 292659706

Adres: ul. Chopina 15/3, 25-356 Kielce
Tel. (15) 832-01-16; 832-01-17
 
Prezes: Zdzisław Pniewski, tel. 516 04 80 69
 
            Świętokrzyska Federacja Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej „Ziemia Świętokrzyska” jest dobrowolnym związkiem stowarzyszeń agroturystycznych województwa świętokrzyskiego powstałym w kwietniu 2002r.
            W skład Federacji wchodzi 10 stowarzyszeń agroturystycznych (i rozwoju regionalnego, które mają sekcje agroturystyczne) oraz Świętokrzyska Izba Rolnicza
 
Cele powstania Federacji:
Członkami ŚFAiTW „Ziemia Świętokrzyska” są:
Stowarzyszenia te reprezentują ok. 150 gospodarstw agroturystycznych.       

Władze:
Najwyższą wladzą Federacji jest  Walne Zgromadzenie – składające się z delegatów czlonków zwykłych, czyli stowarzyszeń macierzystych- po 3 osoby.
W okresie działalności bieżącej najważniejszą funkcję sprawuje Zarząd – obecnie 5- osobowy, wybierany spośród delegatów przez Walne Zgromadzenie.
Obecny sklad Zarządu: Prezes: Zdzisław Pniewski, Wiceprezesi: Ewa Borycka i Leszek Trębacz, Skarbnik- Ewa Zaczek-Kucharska, Sekretarz – Pawel Gratka.
Dotychczas realizowane zadania:
Informację przygotowała: Ewa Borycka
Główny specjalista ds. agroturystyki i wgd