Na rolniczym spotkaniu liderów o Zielonym Ładzie

2W dniu 18 marca na terenie Centrum Kongresowego "Targi Kielce" odbyło się posiedzenie wspólne rad powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Poprowadził je prezes ŚIR Mirosław Fucia a gośćmi na tym posiedzeniu byli dr Jerzy Plewa ekspert Team Europe, m.in.były dyrektor generalny ds. rolnictwa w Komisji Europejskiej, Lucyna Rybak - dyrektor Biura Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" w Rzeszowie wraz z Wiolettą Dygas- TUW Kielce, Marian Hnatko z-ca dyrektora OR ARiMR w Kielcach, Jarosław Mostowski – z-ca dyrektora ŚODR w Modliszewicach, Dariusz Błażejewski – z-ca dyrektora OT/KOWR w Kielcach oraz Jacek Kominek prezes zarządu firmy HDPro.
W obliczu niezwykle trudnej sytuacji w rolnictwie polskim, świętokrzyskim ale również europejskim, co objawia się protestami rolników, o których ciągle słyszymy i także ich doświadczamy, główny temat spotkania „Zielony Ład” jest bardzo aktualnym i trafionym tematem.

Czytaj więcej: Na rolniczym spotkaniu liderów o Zielonym Ładzie

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu ŚIR

Świętokrzyska Izba Rolnicza informuje, że w dniu 28 marca 2024 roku o godz. 9.00 w biurze Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach, ul. Chopina 15/3,25-356 Kielce odbędzie się III Walne Zgromadzenie Delegatów Świętokrzyskiej Izby Rolniczej VII kadencji.

Targi AGROTECH zakończone

KRIRW dniach 8-10 marca 2024 r. w Kielcach odbyły się XXIX Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH – największe targi branży rolniczej w Europie Środkowo-Wschodniej, organizowane w halach wystawienniczych i największe w Polsce targi, spośród wszystkich branż gospodarki. W tym roku w Targach Kielce ofertę zaprezentowało 520 firm z 17 krajów w 10halach i na terenie zewnętrznym. W targach ze swoim stoiskiem uczestniczyła jak co roku  Krajowa Rada Izb Rolniczych oraz Świętokrzyska Izba Rolnicza.

W uroczystym otwarciu targów udział wzięli Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, Wiceprezes KRIR Robert Nowak oraz Prezes ŚIR Mirosław Fucia. Uroczystość odbyła się przy udziale Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesława Siekierskiego oraz Podsekretarza Stanu w MRiRW Adama Nowaka.

Czytaj więcej: Targi AGROTECH zakończone

MRiRW nie wyraża zgody na przyoranie poplonów przed 15 lutego

do poplonówW odpowiedzi na wystąpienie Krajowej Rady Izb Rolniczych z 2 lutego 2024 r. dotyczące wprowadzenia możliwości przyorywania poplonów ozimych po 1 grudnia , tak jak w innych krajach UE resort rolnictwa przedstawił negatywne stanowisko:

„Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia ws. ekoschematów (1), w przypadku praktyki Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe dokonuje się siewu międzyplonów ozimych w terminie od dnia 1 lipca do dnia 1 października i utrzymuje te międzyplony co najmniej do dnia 15 lutego roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, przy czym po dniu 15 listopada dopuszcza się ich mulczowanie.

Czytaj więcej: MRiRW nie wyraża zgody na przyoranie poplonów...

Wniosek w sprawie zmiany przepisów dotyczących przemieszczania stada

Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas III posiedzenia KRIR VII kadencji w dniu 22 lutego 2024 r., zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesława Siekierskiego w dniu 6 marca 2024 r. w kwestii dotyczącej zmiany przepisów dotyczących przemieszczania zwierząt z siedliska na pastwisko, które nie przylega bezpośrednio do granic działki siedliska.

Czytaj więcej: Wniosek w sprawie zmiany przepisów dotyczących...

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2