Informacja KOWR - stypendia pomostowe

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach, przekazuje informację wraz z regulaminem dotyczącą realizacji XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2021/2022. Pełna informacja o Programie zamieszczona jest na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl

Czytaj więcej: Informacja KOWR - stypendia pomostowe

Problemy hodowców drobiu dotyczące odszkodowań w związku z wystapieniem chorób zakaźnych

Na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej KRIR wystąpiła do ministra rolnictwa z wnioskiem o uruchomienie kolejnego naboru na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Jednak jak odpowiada MRiRW, nie jest to możliwe, natomiast koszty odszkodowań są po stronie budżetu państwa. Poniżej korespondencja w tej sprawie:

Wiosek KRIR   pismo WMIR   odpowiedź MRiRW

Jak pogodzić interesy rolnictwa z oczekiwaniami mieszkańców nierolniczych na wsi

Coraz częściej rolnicy na wsi czują,  że mieszkańcy nie mający nic wspólnego z rolnictwem marginalizują rolnictwo. Przedstawiamy korespondencję jako przykład takiej sytuacji, w tym odpowiedź resortu rolnictwa na pismo w sprawie poszanowania działalności rolniczej na terenach wiejskich. Problem jest coraz bardziej dotkliwy.

pismo KRIR     odp, MRiRW

Konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów” odbył się po raz dwudziesty

chleb kunowski37 produktów brało udział w 20. edycji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów”.

Jurorzy pracowali, pod przewodnictwem Izabeli Byszewskiej, prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, koordynatora konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”. W niedzielę 20 czerwca swoje podwoje dla uczestników konkursu otworzył Park Etnograficzny w Tokarni, gdzie odbyło się wielkie święto kultury ludowej „Jawor u źródeł kultury”.

Czytaj więcej: Konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki...

Gospodarowanie zużytymi olejami w kontekście planowanych zmian i wprowadzenia kaucji

Przedstawiamy odpowiedź z Ministerstwa Rozwoju, Pracy iTechnologii w sprawie gospodarowania zużytymi olejami i związanej z tym dodatkowej opłaty kaucyjnej. wystąpienie KRIR odpowiedź ministerstwa

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2