Restrykcje dot. obszarów zagrożonych ASF są weryfikowane

W załączeniu publikujemy odpowiedź MRiRW z dnia 28.05.2021 w sprawie weryfikacji stref ASF w Polsce, które jest odpowiedzią na pismo KRIR z dnia 17.05.2021 w tej sprawie.

ARiMR informuje - 15 lipca upływa termin na uzupełnienie wstrzymanych wniosków

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że odwołane zostały przepisy, wprowadzone w 2020 r., w związku z pandemią Covid-19, które pozwalały na zawieszenie postępowania w sprawie uzupełniania złożonych wniosków i przywrócenie terminu w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy.

W myśl znowelizowanych przepisów Wnioskodawcy zobowiązani są do dostarczenia dowodów na przyznanie pomocy nie później niż do dnia 14 lipca 2021 r.

W przypadku niedochowania ww. terminu, Agencja odmówi przyznania pomocy.

Czytaj więcej: ARiMR informuje - 15 lipca upływa termin na...

Zmiany w systemie emerytur rolniczych na razie nie będą realizowane

Odpowiadając na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizujące wniosek zgłoszony na VII Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 24 marca 2021 r., w sprawie konieczności wprowadzenia zmian w systemie emerytur rolniczych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło następujące wyjaśnienia:

„Zgodnie z podstawową zasadą określoną wart. 33 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2021 r. poz. 266), w razie zbiegu prawa do emerytury lub renty przysługującej na podstawie ustawy z prawem do emerytury lub renty z innego ubezpieczenia społecznego, uprawnionemu wypłaca się jedno wybrane przez niego świadczenie.

Czytaj więcej: Zmiany w systemie emerytur rolniczych na razie...

Rolnicy są w trudnej sytuacji, nie mogąc ubezpieczyć swoich upraw

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do Minstra Rolnictwa w sprawie wyasygnowania dodatkowej puli środków do ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich oraz zmiany systemu ubezpieczeń. Obecnie corocznie powtarza się sytuacja wyczerpania dopłat do ubezpieczeń na początku okresu ubezpieczeniowego . Rolnicy, którzy znajdą się w sytuacji klęski przymrozków lub podobnych szkód nie zawinionych przez nich są pozostawieni bez środków do życia. Jako samorząd rolniczy zabiegamy o to aby sytuacja się zmieniłą, gdyż jest to niedopuszczalne. W załączeniu wniosek KRIR oraz stosowne wnioski z izb regionalnych - Łódzkiej i Lubelskiej

Europejski Zielony Ład

indeksPrzedstawiamy odpowiedź resortu rolnictwa na wniosek zgłoszony na VII Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 24 marca 2021 r., o uwzględnienie w dokumentach realizujących wytyczne Europejskiego Zielonego Ładu działania, które doprowadzą do zmniejszenia zanieczyszczenia powodowanego przez przetwórstwo żywności oraz ograniczenie stosowania środków chemicznych w produkcji żywności

wniosek KRIR  odpowiedź resortu rolnictwa 

 

 

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2