STANOWISKO ZARZĄDU ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Kielce, 23.lutego .2024 r.

Stanowisko Zarządu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

dotyczące Programu ochrony rolników i konsumentów polskich przed napływem niekontrolowanych surowców i produktów pochodzenia rolniczego z Ukrainy i innych krajów.

Celem programu jest ochrona polskich rolników, producentów przetworów rolnych oraz konsumentów przed importem produktów o niekontrolowanej jakości, czy zaniżonej cenie w stosunku do kosztów producentów produkujących wyroby z komponentów polskich. Każdy producent produktów rolnych powinien być zobowiązany na etykiecie produktu oraz na fakturze sprzedaży, do umieszczenia informacji o pochodzeniu surowców użytych do wyprodukowania danego produktu bez względu na to czy jest to produkt końcowy czy półprodukt do dalszego przetworzenia. Producent paszy, mięsa, wędlin czy produktów zbożowych powinien na fakturze sprzedaży oraz na etykiecie produktu umieścić informację z jakiego kraju pochodzą poszczególne surowce czy półprodukty użyte do tej produkcji.

Czytaj więcej: STANOWISKO ZARZĄDU ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Wniosek o przyspieszenie działań związanych z pomocą suszową

W związku z wystąpieniem Krajowej Rady Izb Rolniczych w listopadzie 2023 r. w sprawie przyspieszenia dot. tzw. pomocy suszowej publikujemy odpowiedź resortu rolnictwa w Tej sprawie:

Pismo KRIR   Odpowiedź MRiRW

Nabór wniosków na "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami ze źródeł rolniczych

Uprzejmie informujemy o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach operacji typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Powyższy nabór zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 20 lutego 2024 r. do dnia 20 marca 2024 r.

Wzory dokumentów aplikacyjnych zostały zamieszczone na stronie internetowej ARiMR. Poniżej znajdują się linki do informacji związanych z obecnym naborem, jak również do dokumentów aplikacyjnych:

https://www.gov.pl/web/arimr/wsparcie-na-ochrone-wod-przed-azotanami--nabor-rusza-20-lutego

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-412-inwestycje-majace-na-celu-ochrone-wod-przed-zanieczyszczeniem-azotanami-pochodzacymi-ze-zrodel-rolniczych---nabor-od-20-lutego-2024-r-do-20-marca-2024-r

Czytaj więcej: Nabór wniosków na "Inwestycje mające na celu...

Lista odmian zalecanych do uprawy na terenie województwa świętokrzyskiego

Jak co roku, otrzymaliśmy ze Stacji Oceny Roślin Uprawnych Listę roślin uprawnych zalecanych do uprawy na terenie naszego województwa. Zamieszczamy pismo wraz z tą listą do Państwa wiadomości i wykorzystania pobierz

32 SPOTKANIE SADOWNICZE SANDOMIERZ 2024

fotob 13059 1W dniach 31stycznia i 1 lutego 2024 odbyło się w Sandomierzu już 32. Spotkanie Sadownicze SANDOMIERZ 2024. Tradycyjnie była to impreza konferencyjno-targowa poświęcona tematyce sadowniczej. Dominującym tematem tegorocznego Spotkania była uprawa gruszy, której poświęcono nie tylko element wykładowy, ale również pokaz praktyczny cięcia.

Podczas otwarcia Mirosław Fucia - Prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej razem z Krzysztofem Nowakiem –Wojewódzkim Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, reprezentującym Wojewodę Świętokrzyskiego, wręczyli siedmiu osobom odznaczenia resortowe „Zasłużony dla Rolnictwa”, których wnioskodawcą była Świętokrzyska Izba Rolnicza.

 

Czytaj więcej: 32 SPOTKANIE SADOWNICZE SANDOMIERZ 2024

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2