Trwają prace nad dostosowaniem aplikacji e-wniosek Plus

W odpowiedzi na wystąpienia Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie konieczności dostosowania systemu składania wniosków o płatności bezpośrednie do zmian warunkowości Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało pismem z 2 maja 2024 r. przekazuję następujące informacje.

W związku z planowanymi od 2024 roku zmianami w zakresie warunkowości (normy GAEC 6, GAEC 7 i GAEC 8), wdrożeniem płatności dla małych gospodarstw oraz nowego ekoschematu – „Grunty wyłączone z produkcji” uprzejmie informuję, że trwają prace nad dostosowaniem aplikacji eWniosekPlus do nowych zasad obsługi wniosku.

Czytaj więcej: Trwają prace nad dostosowaniem aplikacji...

Pomoc dla producentów zbóż ograniczona do 300 ha

W związku z wystąpieniami Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zakresu pomocy dla producentów zbóż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że pomocą zostaną objęci producenci zbóż, którzy w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r. dokonali sprzedaży pszenicy, pszenżyta, żyta, jęczmienia i mieszanek zbożowych.

Przedmiotowa pomoc ma na celu zrekompensowanie rolnikom poniesionych strat spowodowanych obniżeniem cen skupu zbóż od początku 2024 r. oraz zmniejszenie nadwyżki zbóż przed tegorocznymi zbiorami. Pomoc ograniczona będzie do gospodarstw poniżej 300 ha.

Czytaj więcej: Pomoc dla producentów zbóż ograniczona do 300 ha

Ministerstwo udzieliło odpowiedzi na wnioski ŚIR

Obradujące na przełomie roku rady powiatowe Świętokrzyskiej Izby Rolniczej wystąpiły z licznymi wnioskami w sprawie rozwiązania problemów występujących w rolnictwie i trudności z ich rozwiązaniem z powodu ogólnie złej sytuacji geopolitycznej, przekładającej się na sektor rolniczy.. W załączeniu publikujemy odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na te wnioski zebrane przez zarząd ŚIR i  przedłożone za pośrednictwem KRIR.  odpowiedź MRiRW

Wnioski można składać do 17 czerwca

Do 17 czerwca br. minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski wydłużył w tym roku termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Zmiany do wniosków do 1 lipca br.

Zmiana terminów dotyczy płatności bezpośrednich, przejściowego wsparcia krajowego oraz działań obszarowych w ramach II filaru WPR.

Czytaj więcej: Wnioski można składać do 17 czerwca

Konferencja izb rolniczych w Sejmie

·W dniu dzisiejszym w gmachu Sejmu RP odbyła się Konferencja Izb Rolniczych pn. „20 lat Polski w UE - podsumowanie i perspektywy rozwoju polskiego rolnictwa”, której głównym organizatorem  byłą Krajowa Rada Izb Rolniczych.. Wśród gości byli m.in. Wicemarszałek Sejmu RP Piotr Zgorzelski oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski, którzy przedstawili swoje perspektywy na rozwój polskiego rolnictwa.

Czytaj więcej: Konferencja izb rolniczych w Sejmie

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2