Aplikacja suszowa działa

Biuro Świętokrzyskiej Izby Rolniczej informuję, że została uruchomiona aplikacja do szacowania strat spowodowanych przez suszę

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/aplikacja-suszowa

 

ŚIR zabiega o uruchomienie pomocy dla mniejszych producentów trzody w związku z COVID-19

W dniu 17 sierpnia 2021 r. Zarząd KRIR na wniosek Świętokrzyskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy w sprawie konieczności uruchomienia pomocy dla producentów trzody chlewnej, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z COVID-19 dla hodowców, którzy nie spełnili warunków przyznania tej pomocy w poprzednim naborze.

Czytaj więcej: ŚIR zabiega o uruchomienie pomocy dla...

Wniosek o indeksację emerytur rolniczych o stopień inflacji

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek zgłoszony podczas VIII posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, które odbyło się 24 czerwca 2021r., wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 30 lipca 2021 roku o uzgodnienie z Radą Ministrów wprowadzenia indeksacji emerytur rolniczych o stopień inflacji.

Inflacja w ostatnich miesiącach utrzymuje się na poziomie zbliżonym do 5%. Wysokie wzrosty cen paliwa są przyczyną wzrostu wszystkich kosztów utrzymania. Powoduje to ubożenie mieszkańców wsi i wykluczenie społeczne, zwłaszcza osób starszych.

Czytaj więcej: Wniosek o indeksację emerytur rolniczych o...

Szacowanie strat w komisjach gminnych - informacja wewnętrzna dla Delegatów ŚIR

Szanowni Państwo,

 W związku z powtarzającymi się corocznie stratami w uprawach rolnych, związanymi z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi oraz w  związku z udziałem Państwa w komisjach szacujących szkody zamieszczamy formularz dla członków komisji z ramienia Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Jednocześnie informujemy, że formularz ten będzie stale do pobrania w zakładce Działalność pobierz formularz

Ministerstwo uwzględniło wniosek o wydłużenie terminu naboru "Modernizacja.."

Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz zwrócił się w dniu 9 siernia br. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy oraz Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Haliny Szymańskiej o wydłużenie naboru wniosków na "Modernizację gospodarstw rolnych" we wszystkich jej obszarach. W związku z trudnymi warunkami pogodowymi i związanymi z nimi przedłużającymi się żniwami, termin naboru wniosków powinien zostać przedłużony do końca sierpnia 2021 r. Utrudniony zbiór plonów oraz związane z nim prace polowe, mogą spowodować, że część rolników nie będzie w stanie przygotować wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do ubiegania się o ww. pomoc.

W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pismem z dnia 16 sierpnia 2021, poinformowała o przedłużeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach operacji typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2014-2020 dla wszystkich obszarów wsparcia do dnia 20 września br. włącznie.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2