Ważne dla sadowników - Wycofanie z rynku

Uwaga Sadownicy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła Komunikat na mechanizm WYCOFANIE Z RYNKU. Powiadomienia o zamiarze wycofania owoców z rynku można składać w dniu 19 stycznia w Oddziałach Regionalnych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę. Można je składać także w formie elektornicznej, ale wyłącznie w godz. 7.30 do 15.00. Szersze informacje na stronach ARiMR http://www.arimr.gov.pl/, gdzie zamieszczone są także formularze zgłoszeniowe wraz z instrukcją wypełniania.

Wnioski Walnego Zgromadzenia ŚIR

Jak informowaliśmy w dniu 28 grudnia 2017r. obradowało VIII Walne Zgromadzenie Delegatów Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Podczas Walnego Zgromadzenia Delegaci zgłosili wniosek w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia upraw z dopłatą 80% z budżetu państwa. W trosce o produkcję trzody chlewnej zgłoszono wniosek, aby wprowadzić wszelkie dostępne środki, na terenach wolnych od wirusa ASF, podnoszące świadomość rolników oraz zabezpieczenie gospodarstw przed przedostaniem się na ich teren wirusa. Delegaci WZ zwracają się także z wnioskiem do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie dofinansowania stada podstawowego loch. Szczegółowe stanowisko w powyższej sprawie zamieszczamy w załączniku

KOWR informuje o Funduszach Promocji Produtów Spożywczych

Na prośbę Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa O/T w Kielcach zamieszczamy informację o Funduszach Promocji Produktów Spożywczych i zachęcamy zo zapoznania się z nią pobierz

Wnioski o przyznanie płatności od 2018 r. w formie elektronicznej, ale....

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do Ministra Rolnictwa  o stopniowe wprowadzanie wniosków elektronicznych o płatości bezpośrednie, ze względu na konieczność dostosowania się rolnikó do nowej sytuacji. wniosek KRIR  odpowiedź MRiRW

Odpowiedź MRIRW na wniosek o całkowitą depopulację dzików

Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych o całkowitą depopulację dzików w związku z zagrożeniem ASF i rozprzestrzenianiem się choroby w Polsce. pobierz

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2