W Wąchocku odbył się Zjazd Sołtysów

pomnik sołtysaW sobotę 25 czerwca odbył się XXVII Zjazd Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej 2022. Rozpoczął się on odsłonięciem tablicy pamięci Feliksa Januchty, wieloletniego organizatora zjazdów zmarłego w 2021 roku, która usytuowana jest na Pomniku Sołtysów w Wąchocku.

Następnie uczestnicy udali się do Ośrodka Kultury, gdzie uroczyście hymnem państwowym i wprowadzeniem sztndaru rozpoczęly sie obrady. W zjeździe uczestniczyło około 200 sołtysów i zaproszeni goście. Najlepszym sołtysem został wybrany Pan Aleksander Drozdowski z sołectwa Fanisławice, gmina Łopuszno w powiecie kieleckim. Otrzymał za to nagrodę dla sołectwa w wysokości 20 tys złotych, którą ufundował Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz nagrodę od Świętokrzyskiej Izby Rolniczej ufundowaną przez Zarząd ŚIR, którą wręczyła w imieniu Zarządu Ewa Borycka gł specjalista. Po obradach w godzinach popołudniowych odbył się turniej, który trwał do wieczora oraz był kontynuowany w niedzielę.

Czytaj więcej: W Wąchocku odbył się Zjazd Sołtysów

Wystąpienie KRIR w sprawie cen zbóż do NIK

W związku z obniżeniem cen zbóż od momentu swobodnego otwarcia rynku ukraińskiego Zarząd KRIR wystąpił do NIK o zbadanie sytuacji, zgodnie z pytaniami zawartymi w treści wystąpienia pobierz

Wnioski o pomoc od 16 czerwca do 30 do ARiMR

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 maja 2022 r. zmieniającym rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która to nowelizacja rozporządzenia wprowadza nową formę pomocy dla producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2021 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny lub suszy (§13zp).

Czytaj więcej: Wnioski o pomoc od 16 czerwca do 30 do ARiMR

Ministerstwo Rolnictwa odpowiada na wnioski Walnego Zgromadzenia ŚIR

Przedstawiamy odpowiedź ministerstwa rolnictwa na wnioski z Walnego Zgromadzenia ŚIR http://www.sir-kielce.pl/index.php/1328-partneri-priorytet

pobierz odpowiedź

Copa i Cogeca o sytuacji na rynku rolnym

COPA i COGECA opublikowały 10 czerwca 2022 r. tzw. notatkę na temat sytuacji na rynku rolnym, leśnym i rybnym obejmującą okres kwiecień-czerwiec br.

Copa i Cogeca z radością przyjęły to, że przewodnicząca Ursula von der Leyen dołączyła do komisarza Wojciechowskiego, FAO i ONZ w kwestii mówienia o deficycie żywności będącym wynikiem rosyjskiej agresji i wzywa UE do podjęcia działań w zakresie produkcji żywności. Służby Komisji szacują, że potrzebny będzie 30% wzrost w zakresie eksportu zbóż, aby złagodzić skutki odczuwalne na globalnych rynkach. Wykorzystanie wszystkich dostępnych gruntów rolnych, zwiększenie wydajności i korzystanie z bezpiecznych technologii z pewnością przyczynią się do osiągnięcia tego celu. Musimy działać szybko, ponieważ w okresie wojny bezpieczeństwo żywnościowe staje się tematem o kluczowym znaczeniu. Należy podjąć niezbędne działania, które pozwolą zapewnić dostawy żywności do tych najbardziej potrzebujących w Ukrainie i na całym świecie.

Czytaj więcej: Copa i Cogeca o sytuacji na rynku rolnym

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2