MRiRW informuje w sprawie możliwości zrekompensowania utraconych dochodów producentów trzody chlewnej ze strefy ASF

W związku z wnioskiem KRIR  w sprawie zmiany przepisów określających zasady przyznawania pomocy na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producenta świń ze sprzedaży świń utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 1 marca 2021 r., udzieliło następującej odpowiedzi pobierz

Wystąpienie KRIR w sprawie przepisów regulujących zwalczanie zakażenia SARS CoV-2 dot. norek

W załączeniu publikujemy pismo KRIR do ministra rolnictwa sprawie wprowadzenia zmian z przepisach regulujących zwalczanie zakażenia SARS-CoV-2 u norek w zakresie odszkodowań dla podmiotów utrzymujących norki, jak również odpowiedź MRiRW.

Dlaczego nawozy azotowe są drogie?

Przekazujemy Państwu wystąpienie Zarządu KRIR do MRiRW o wyjaśnienie dlaczego polskie nawozy wyprodukowane przez Zakłady Azotowe Grupy Azoty S.A. są trudno dostępne na rynku a ich cena drastycznie wzrosła oraz o
zapewnienie odpowiedniej ilości nawozów dla polskich rolników. Przekazujemy również odpowiedź Grupy Azoty w tej sprawie. Zachęcamy do przeczytania. pismo KRIR

Czytaj więcej: Dlaczego nawozy azotowe są drogie?

Informacja ARiMR nr 2

Rekompensaty za klęski żywiołowe lub ASF

Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, od czwartku 11 marca 2021 r. mogą składać w ARiMR wnioski o wsparcie finansowe z PROW 2014-2020.

  "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej"

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż w dniu dzisiejszym ukazało się w prasie i na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR ogłoszenie Prezesa ARiMR o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „INWESTYCJE ODTWARZAJĄCE POTENCJAŁ PRODUKCJI ROLNEJ” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 W TERMINIE OD DNIA 11.03.2021 R. DO DNIA 31.12.2021 R.

Czytaj więcej: Informacja ARiMR nr 2

Informacja ARiMR

Zmiana terminu - przesunięcie o miesiąc

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję że w dniu 26 lutego 2021 roku miał zakończyć się termin składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" PROW 2014-2020 w ramach naboru trwającego od 29 grudnia 2020 r. Niemniej jednak decyzją Prezesa ARiMR, w myśl art. 67a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wprowadzonego art. 53 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) wydłużeniu ulega termin, do którego mogą być składane wnioski o przyznanie pomocy w ramach ww. naboru. Pierwotnie obowiązujący termin trwania naboru (26 lutego 2021 r.) zostaje przedłużony do dnia 26 marca 2021 r. (włącznie).

Czytaj więcej: Informacja ARiMR

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2