Spotkania Sadownicze Sandomierz 2017

Zapraszamy do udziału w odbywającym się już po raz 26 Spotkaniu Sadowniczym, które odbędzie sie w dniu 25-26 stycznia 2017 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Sandomierzu, ul Patkowskiego 2.

Program Konferencji przedstawiamy w załączeniu. Konferencja trwa 2 dni- pierwszy dotyczy sadownictwa i jego bieżących problemów, drugi dzień poświęcony jest czereśniom.

Czytaj więcej: Spotkania Sadownicze Sandomierz 2017

Aktualny harmonogram naboru dla PROW 2014-2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonało aktualizacji harmonogramu planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020. W załączeniu znajduje się zatwierdzony, w dniu 17 stycznia 2017 r., przez Pana Ryszarda Zarudzkiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 w 2017 r. pobierz

Źródło: MRiRW

Stawki za dzierżawę nieruchomości rolnych za wysokie dla rolników

W ostatnim czasie do biura ŚIR docierają sygnały od rolników o tym, że w wyniku przetargów nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ustalane są czynsze dzierżawne na wysokim poziomie. W wyniku analizy obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych ustaliliśmy, że w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2016r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ustalone zostały minimalne stawki dzierżawy, natomiast maksymalne nie zostały określone. Wynika z tego, ze Agencja Nieruchomości Rolnych jest zainteresowana jak najwyższymi stawkami czynszu dzierżawnego, gdyż stanowią one dochód Skarbu Państwa. Przepisy miały ograniczyć dostęp cudzoziemców i spekulantów do ziemi rolniczej, tymczasem rolnicy, szczególnie młodzi czują się oszukani. W załączeniu treść Rozporządzenia

Ministerstwo Rolnictwa odpowiedziało na wnioski rad powiatowych ŚIR

W dniu 30 listopada zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej wystąpił z wnioskami z posiedzeń Rad Powiatowych ŚIR  do ministra rolnictwa i Krajowej Rady Izb Rolniczych. Wnioski dotyczą bieżących ważnych problemów polskiego rolnictwa, z którymi zmagają się rolnicy w naszym województwie. Link zawiera pismo ŚIR oraz odpowiedź ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela pobierz

Wnioski o przyznanie płatności będą nieco uproszczone

W załączeniu przedstawiamy odpowiedź na wnioski KRIR, dotyczące potrzeby uproszczenia wniosków w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Ponadto planowane jest wprowadzenie w nowych funkcjonalności, dzięki którym możliwe będzie intuicyjne i bardziej przyjazne użytkownikowi składanie wniosków przez internet pobierz

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2