Spotkania Sadownicze 2023 - zaproszenie

Opakowanie i znakowanieSerdecznie zapraszamy Sadowników oraz wszystkich zainteresowanych na organizowane już po raz 31.  w dniach 1 i 2 lutego 2023 w Sandomierzu SPOTKANIA SADOWNICZE. Odbędą się one tak jak w ostatnich latach w Hali Widowiskowo-Sportowej w Sandomierzu ul. Patkowskiego 2. Rozpoczęcie o godz. 9.00  W tegorocznych Spotkaniach Organizatorzy próbują znaleźć ocenę obecnej sytuacji w sadownictwie za pośrednictwem wykładów i ekspertyz przedstawianych w pierwszym dniu Konferencji oraz poprzez organizowane w drugim dniu warsztaty podejmą próbę znalezienia możliwości poradzenia sobie z trudną sytuacją. Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w imieniu Organizatorów i własnym.   Poniżej publikujemy Program

Pobierz Program 

Nabór "Modernizacja gospodarstw rolnych" do 1 marca

Poniżej zamieszczamy informację przekazaną przez Agencję Restrukturyzacji  i  Modernizacji Rolnictwa, dotyczącą naborów jak w tytule:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję iż w dniu dzisiejszym ukazały się w prasie i na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR ogłoszenia Prezesa ARiMR o naborach wniosków o przyznanie pomocy w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w obszarze:

Czytaj więcej: Nabór "Modernizacja gospodarstw rolnych" do 1...

Ministerstwo w sprawie sytuacji w rolnictwie - odpowiedź na Stanowisko izb rolniczych

Przekazujemy do Państwa wiadomości odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju  Wsi na uchwałę nr 10/2022 KRIR z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego aktualnej sytuacji w rolnictwie.

Stanowisko KRIR    odpowiedź MRiRW

"Możliwości i bariery wykorzystania wapnowania gleb do poprawy efektywności ekonomicznej produkcji rolnej oraz ograniczenia eutrofizacji wód powierzchniowych"

Szanowni Państwo,

Zamieszczamy artykuł opracowany przez zespół ekspertów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Artykuł został opracowany w oparciu o projekt realizowany przez zespół ekspertów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Plan Operacyjny na lata 2022-2023.

Pobierz artykuł

Import zboża z Ukrainy, który jest problemem

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizujące wniosek przyjęty podczas XIV posiedzenia KRIR V kadencji z 1. grudnia 2022 r., wystąpił do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka w sprawie podjęcia działań w celu poprawy sytuacji związanej z nadmiernym importem zboża z Ukrainy do Polski Sekretarz Stanu w MRiRW Janusz Kowalski poinformował o działaniach podejmowanych przez Rząd RP w tej sprawie:

„W nawiązaniu do pisma z dnia 21.12.2022 r. w sprawie importu zbóż i rzepaku z Ukrainy informuję, że po agresji Rosji na Ukrainę odnotowano wzrost przewozu produktów rolnych, głównie zbóż, przez polską granicę. Wynika to z ograniczenia wywozu tych produktów z Ukrainy przez porty Morza Czarnego.

Czytaj więcej: Import zboża z Ukrainy, który jest problemem

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2