ŚIR domaga się od Premier Beaty Szydło zmiany konfrontacyjnej polityki rządu wobec Rosji

Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej realizując wnioski z posiedzeń Rad Powiatowych ŚIR zwrócił się do Premier Beaty Szydło o podjęcie działań zmierzających do zniesienia embarga nałożonego przez Rosję na import produktów z Polski. 

Czytaj więcej: ŚIR domaga się od Premier Beaty Szydło zmiany...

Izby Rolnicze przeciwne podpisywaniu porozumień handlowych CETA i TTIP

Zarówno polskie izby rolnicze reprezentowane przez KRIR jak i pozostali reprezentanci Grupy Wyszehradzkiej są przeciwni przystąpieniu do umów CETA i TTIP pobierz

Absurdalne przepisy trzeba likwidować a nie tworzyć

NIK w swoich wnioskach pokontrolnych zalecił  wprowadzenie obowiązku uboju zwierząt gospodarskich na własny użytek w ubojni a nie jak dotychczas w gospodarstwie. Izby Rolnicze popierają w tym zakresie resort rolnictwa i uznają, że jest to absurdalny pomysł, oderwany od rzeczywisej sytuacji na wsi i w przypadku wprowadzenia generujący wykroczenia przeciw prawu. W załączeniu wystąpienie KRIR

Wniosek ŚIR o redukcję sadów i rekompensatę dla sadowników

Image005W związku z trudną sytuacją sadowników, związaną z embargiem na sprzedaż owoców do Rosji, ŚIR wystąpiła z wnioskiem o redukcję sadów i rekompensaty dla sadowników z tytułu redukcji wniosek

 

 

 

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2