07/08 2021

Dopłaty do ubezpieczeń upraw są absolutnie niewystarczające

Przekazujemy w załączeniu do Państwa wiadomości wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych do Premiera Mateusza Morawieckiego o zwiększenie limitu środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na dopłaty do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych oraz odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wydźwięku negatywnym              KRIR   MRiRW