06/06 2022

Upływa termin składania deklaracji dot. źródeł ciepła, która obowiązuje wszystkich właścicieli

Przypominamy, że 30 czerwca 2022 r. upływa termin składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Obowiązek dotyczy wszystkich właścicieli budynków i budowli posiadających źródła ciepła. Wynika on z ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2127), która daje podstawę prawną do utworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Centralna Ewidencja będzie tworzyła rejestr wszystkich źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, które w swojej mocy cieplnej nie przekraczają 1 MW. Ewidencja obejmuje budynki mieszkalne, rekreacyjne oraz budynki związane z produkcją rolniczą, określone jako „budynki gospodarstw rolnych, szklarnie, tunele foliowe, zbiorniki, silosy i budynki / lokale magazynowe, budynki garaży, budynki/lokale biurowe". 

Deklaracje można składać:

1) w formie elektronicznej przez Internet wykorzystując do tego aplikację na stronie https://ceeb.gov.pl,

2) w formie papierowej - wypełniony dokument należy wysłać listem za pośrednictwem poczty albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta (zgodnie z lokalizacją budynku).

Deklaracje w wersji papierowej są dostępne do pobrania na https://ceeb.gov.pl,

Deklaracja dot. budynków mieszkalnych (formularz A) [1] Deklaracja dot. budynków mieszkalnych (formularz B) [2]

Formularz A - dotyczy budynków i lokali mieszkalnych, Formularz B - budynków i lokali niemieszkalnych

Osoby posiadające zarówno obiekty mieszkalne jak i niemieszkalne zobowiązane są do złożenia obydwu formularzy.

Więcej informacji znajduje się na stronie CEEB https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow# [3]