09/07 2022

Zaproszenie do udziału w Konkursie - Rolniczy Handel Detaliczny

logotypy

Szanowni Państwo,
Świętokrzyska Izba Rolnicza jest organizatorem Konkursu w zakresie Rolniczego Handlu Detalicznego o nazwie „Kuchnia świętokrzyska czaruje” rolniczy handel detaliczny V edycja.

Konkurs odbywa się w tym roku po raz piąty. Uczestnikami konkursu będą właściciele gospodarstw rolnych, do których działalność o nazwie Rolniczy Handel Detaliczny jest w istocie skierowana. To głównie kobiety są przetwórczyniami produktów z gospodarstw rolnych ale zapraszamy także panów. Nie mamy nic przeciwko wspieraniu Gospodyni/Gospodarza przez przyjaciół czy rodzinę. Można tworzyć zespół w trakcie konkursu ale uczestnikiem jest osoba, która reprezentuje gospodarstwo rolne.

Z naszych doświadczeń wynika, że osoby zdeterminowane do tego rodzaju sprzedaży, również te, które uczestniczyły we wcześniejszych edycjach naszego konkursu z powodzeniem działają na rynku. Dlatego jest nam tym bardziej miło, że mogliśmy przyczynić się do rozwoju Państwa działalności poprzez propagowanie tej możliwości, jaką jest Rolniczy Handel Detaliczny. Zachęcamy w dalszym ciągu Państwa do kreatywności i wykorzystania potencjału jaki drzemie w Państwa gospodarstwach oraz życzymy powodzenia w przedsięwziętych decyzjach.
W roku 2022 Konkurs podzielony został na dwie kategorie:
I . Przetwory i produkty z drobiu
II. Przetwory i wyroby mleczarskie.
Do Konkursu zapraszamy zarówno tych, którzy już działają w ramach RHD, jak i tych, którzy jeszcze się zastanawiają, czy warto. Udział w konkursie jest także możliwością sprawdzenia swojego produktu i wymiany informacji między uczestnikami. Przedstawiamy Państwu Regulamin Konkursu a wszystkie niezbędne szersze informacje można uzyskać w Biurach Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w każdym powiecie województwa świętokrzyskiego. Finał wojewódzki odbędzie się 5 października. Zapraszamy
Zwracamy także Państwa uwagę na to, że w konkursie bierze udział określony produkt lub przetwór aby komisja mogła ocenić degustując, ale w rolniczym handlu detalicznym możliwa jest sprzedaż także produktów nie przetworzonych a tylko przygotowanych do sprzedaży np. tuszek, czy innych surowych produktów i jeżeli Państwo sprzedają np. drób w takiej postaci, to należałoby to opisać w karcie zgłoszenia. Jest to dodatkowy punkt za zaawansowanie w sprzedaży produktu. Przygotowanie degustacji jest tylko formą przedstawienia produktu w konkursie, natomiast opis w karcie powinien dotyczyć form sprzedaży w szerszym ujęciu, jeżeli taka sprzedaż ma miejsce. Jest to dodatkowy atut w ocenie produktów.
W załączeniu Regulamin konkursu i karta zgłoszenia docx        karta zgł.pdf


Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi