09/21 2022

Szkody łowieckie- Sąd Polubowny

W związku z powołaniem od 1 lipca 2022r. Sądu Polubownego w zakresie szkód łowieckich przekazujemy Państwu informację dot. tego tematu pismo KRIR

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że wszelkie informacje w powyższej sprawie dostępne są na stronie Krajowej Rady Izb Rolniczych http://www.krir.pl/sad-polubowny-zakres-szkod-lowieckich oraz na stronie Polskiego Związku Łowieckiego https://www.pzlow.pl/sad-arbitrazowy/