Rynki rolne - ceny w Świętokrzyskiem

Aktualne ceny produktów rolnych w woj. świętokrzyskim od 16.08.2017r.; 11.09.;

Ceny owoców i warzyw w Busko Zdrój  21.08.2017r.; 29.08.; 05.09.; 12.09.; 19.09.;

Ceny owoców i warzyw w Sandomierzu 01.09.2017r.; 20.09.;

Ceny zbóż - sezon 2017/2018

Średnie plony zbóż w roku 2017 na dzień 09.08.2017 r.

Aktualne ceny zbóż w sezonie 2017/2018: 08.08; 16.08.; 22.08.; 29.08.; 05.09.;

Konferencja o możliwościach sprzedaży przetworów z gospodarstwa rolnego

DSC 0362Od stycznia br rolnicy mogą sprzedawać przetwory wytworzone w gospodarstwie, nawet w kuchni domowej, pod warunkiem zachowania minimalnych wymagań sanitarnych i higienicznych zawartych w stosownych przepisach oraz pod warunkiem zarejestrowania tej formy w jednej z inspekcji- sanitarnej bądź weterynaryjnej, w zależności od rodzaju użytych do produkcji surowców. Jednakże sprzedaż może dotyczyć tylko konsumenta końcowego i musi odbywać się bez pośrednictwa. Ta forma sprzedaży produktów rolniczych nazwana została rolniczym handlem detalicznym.
Tematowi temu została poświęcona konferencja „Żywność od rolnika wprost do konsumenta”, która zorganizowana została przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą z dofinansowaniem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Konferencja odbyła się w gospodarstwie agroturystycznym „Wojtasówka” w powiecie sandomierskim w dniu 20 lipca. Drugim elementem projektu była zorganizowana w dniu następnym wizyta studyjna w inkubatorze przetwórczym w Dwikozach.

Czytaj więcej: Konferencja o możliwościach sprzedaży...

Co z przetwórstwem produktów rolnych na polskim rynku?

Na rynku przetwórstwa artykułów rolnych dzieją się naszym zdaniem niepokojące zmiany z punktu widzenia polskiej gospodarki. W załączeniu wystąpienie Prezesa ŚIR w tej sprawie pobierz

Ceny zbóż sezon 2016/2017

Do pobrania aktualne ceny zbóż w sezonie 2016/2017: 03.08.; 09.08.; 17.08.; 24.08.; 29.08.; 05.09.; 12.09.; 11.10.;  14.11.; 30.11.; 12.01.; 14.02.; 15.03.; 12.04.; 15.05.; 13.06.2017; 11.07.;

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2