Formularz dla członków komisji szacujących szkody - Delegatów Rad Powiatowych ŚIR

W załączeniu przekazujemy formularz Oświadczenia dla członków Komisji ds. szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie województwa świętokrzyskiego  pobierz formularz

Oświadczenie po uzupełnieniu prosimy przekazać do Biura ŚIR w Kielcach celem uzyskania rekompensaty za udział w pracach komisji.

Ceny zbóż - aktualne

2024styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj

2023styczeń; luty; marzec; kwiecień; majczerwiec, lipiec, wrzesień, październik, listopad, grudzień

 Aktualne ceny zbóż w sezonie 2017/2018: 2017r. 08.08; 16.08.; 22.08.; 29.08.; 05.09.; 05.10.; 07.11.; 04.12.; 03.01.2018 r.; 05.02.; 06.03.; 04.04.; 07.05.; 04.06.; 03.07.; 02.08.;

Aktualne ceny zbóż w sezonie 2018/2019:  2018 r. 09.08.; 16.08.; 22.08.; 28.08.; 05.09.; 12.09.; 19.09.; 26.09.; 02.10.; 05.11.; 5.12.; 2019 r: 07.01.2019 ; 07.02.; 04.03.; 01.04.; 07.05.; 03.06.; 02.07.;

Aktualne ceny zbóż w sezonie 2019/2020: 2019r. 24.07.; 30.07.; 07.08.; 12.08.; 19.08.; 27.08.; 02.09.; 11.09.; 18.09.; 24.09.; 2020 r.01.10.; 08.10.; 15.10.; 23.10.; 30.10.; 05.11.; 04.12.; 07.01.; 03.02.; 03.03.; 09,04.; 05.05.; 02.06.; 02.07.; ; 

Aktualne ceny zbóż w sezonie 2020/2021: 2020 r.: 05.08.; 11.08.; 18.08.; 07.09.; 06.10.; 04.11.; 07.12.; 2021 r.  styczeń.; luty; marzec; kwiecień, maj, czerwiec,( 7.07) lipiec, 21,07.; (2.08.)sierpień 16.08.; (1.09) wrzesień 21.09.; 03.11.(listopad);           01.12.( grudzień);

2022: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, 4 lipca, 11 lipca, 1 sierpnia, 16 sierp., 6 wrz., 20 wrz., 04 paździer., listopad, grudzień

:

Rynki rolne - ceny w Świętokrzyskiem (2)

Aktualne ceny produktów rolnych w woj. świętokrzyskim od Sierpnia 2017 do października 2020

2017 r. 16.08.; 11.09.; 05.10.; 07.11.; 04.12.; 03.01.

2018r.; 05.02.; 06.03.; 04.04.; 07/05.; 04.06.; 03.07.; 02.08.; 05.09.; 02.10.; 05.11.; 5.12.; 07.01.

2019; 07.02.; 04.03.; 01.04.; 07.05.; 03.06.; 02.07.; 07.08.; 02.09.; 01.10.; 05.11.;  04.12.; 07.01.

2020.; 03.02.; 02.03.; 09.04.; 05.05.; 02.06.; 02.07.; 05.08.; 07.09.; 06.10.; 

Ceny owoców i warzyw w Busko Zdrój  21.08.2017r.; 29.08.; 05.09.; 12.09.; 19.09.; 26.09.; 3.10; 10.10; 18.10.; 24.10.; 07.11.; 21.11.; 04.12.; 03.01.

2018 r.; 01.02.; 06.03.; 04.04.; 07/05.; 04.06.; 03.07.; 02.08.; 04.09.; 01.10.; 05.11.; 5.12.;

2019: 07.01.; 04.03.; 01.04.; 07.05.; 03.06.; 05.08.; 04.09.; 01.10.; 05.11.;

07.01.2020.;

Ceny owoców i warzyw w Sandomierzu 01.09.2017r.; 20.09.; 01.10.; 05.10.; 16.10.; 30.10.; 06.11.; 13.11.; 20.11.; 24.11.; 01.12.; 18.12.; 29.12.; 25.01.

2018 r.; 05.03.; 03.04.; 07/05.; 21.05.; 02.07.; 23.07.; 20.08.; 5.12.; 17.12.;

2019: 07.01.; 01.04.27.05.; 03.06.; 02.07.;05.08.;

13.01.2020. ;

Świętokrzyski Festiwal Mleka i Produktów Mlecznych

Świętokrzyska Izba Rolnicza wraz z Krajową Radą Izb Rolniczych organizuje plenerową imprezę promocyjną dotycząca promocji mleka i przetworów mlecznych pn. Świętokrzyski Festiwal Mleka i Produktów Mlecznych. Impreza jest finansowana ze środków Funduszu Promocji Mleka. Bedzie to impreza organizowana w stolicy województwa Kielcach w dniu 30 sierpnia 2020r. od godz.14. na Stadionie lekkoatletycznym przy ul. Leszka Drogosza, jako wydarzenie towarzyszące imprezie pn. „Przyjazny Piknik Rodzinny”,organizowany przez Stowarzyszenie "Przyjazne Kielce". Druga podobna impreza odbędzie się w dniu 3 września 2020 r. od godz.13. na na terenie otwartym w Kuźni Smaków w miejscowości Tokarnia 303, gmina Chęciny bezpośrednio przy Parku Etnograficznym Muzeum Wsi Kieleckiej

Czytaj więcej: Świętokrzyski Festiwal Mleka i Produktów Mlecznych

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2