09/20 2015

Klęska suszy w Świętokrzyskiem

W obliczu postępującej z dnia na dzień katastrofalnej suszy na obszarze całego województwa świętokrzyskiego zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej wystąpił do ministra rolnictwa z wnioskiem o uznanie województwa świętokrzyskiego za obszar dotknięty klęską suszy. W załączeniu wystąpienie do pobrania                     odpowiedź