ŚIR przeprowadza zbiórkę na rzecz powodzian

Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach uprzejmie informuje, że Marszałek Województwa Świętokrzyskiego decyzją Nr 5/2010 z dnia 25.06.2010 r. wyraził zgodę na przeprowadzenie przez Świętokrzyską Izbą Rolniczą w terminie od 25 czerwca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r. zbiórki publicznej z przeznaczeniem na pomoc rolnikom i mieszkańcom wsi z terenu Województwa Świętokrzyskiego, poszkodowanym w tegorocznej powodzi.

Zbiórka publiczna prowadzona będzie w następujących formach:

  • dobrowolne wpłaty na konto „POWÓDŹ" o numerze :

51 8493 0004 0000 0059 8220 0013

  • zbierania darów w naturze

Darczyńców chcących wesprzeć poszkodowanych uprzejmie zapraszamy do skorzystania z tej możliwości przekazania darów

Minister odpowiedział

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiada na wnioski izb rolniczych:

W odpowiedzi na wnioski podjęte przez Porozumienie Izb Rolniczych Polski Południowo - Wschodniej w dniu 23 października 2009r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak  udzielił bardzo rozległych wyjaśnień, z których przedstawiamy skrót:

Ustosunkowując się do uchwały nr 1/K/2009 w sprawie zniesienia wymogu „odrolnienia" gruntów rolnych w przypadku inwestycji realizowanych przez grupy producentów rolnych a związanych z prowadzoną przez nie działalnością stwierdza przywołując rozległą argumentację, że „ realizacja przez grupy producentów rolnych inwestycji na gruntach rolnych klas I-III, służących do przechowywania produktów wytworzonych w gospodarstwie, nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia i decyzji zezwalającej na wyłączenie tych gruntów z produkcji rolniczej.

Czytaj więcej: Minister odpowiedział

W trosce o rodzime rolnictwo

XI posiedzenie Walnego ZgromadzeniaŚwiętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach.

30 marca 2010 robrady wz 30 viioku odbyło się XI Walne Zgromadzenie  III kadencji  Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach. W obradach, którym przewodniczył Prezes Zarządu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Ryszard Ciźla, uczestniczyło 23 delegatów.

W czasie posiedzenia delegaci do Walnego Zgromadzenia poinformowani zostali o tym, że Agencja Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa przekazała Świętokrzyskiej Izbie Rolniczej na cele statutowe nieruchomość rolną położoną w Słupi w  gminie Pacanów, na której prowadzone będą doświadczenia w produkcji roślinnej. Poinformowano również, że Świętokrzyska Izba Rolnicza nadal będzie prowadziła działania w celu przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnej kolejnych działek, dlatego też niezbędne jest podjecie uchwały w „sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości rolnych przez ŚIR". Zaproponowana zmiana została zaakceptowana Walne Zgromadzenie.

Czytaj więcej: W trosce o rodzime rolnictwo

Prawo łowieckie naprzeciw oczekiwaniom rolników

zb.1W odpowiedzi na pismo Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie prac legislacyjnych dotyczących zmiany rozporządzenia ministra środowiska z dnia 15 lipca 2002 roku  w sprawie  sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych Główny Konserwator Przyrody Janusz Zaleski poinformował w piśmie skierowanym do prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza, że projekt rozporządzenia został już podpisany przez ministra środowiska oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Czytaj więcej: Prawo łowieckie naprzeciw oczekiwaniom rolników

O rolnictwie na Targach

minister

O rolnictwie na Targach

W dniach 12-14 marca br. odbyły się w Kielcach XVI Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH. Wśród 500 wystawców znalazły się firmy świętokrzyskie, w tym Świętokrzyska Izba Rolnicza jako współorganizator z Krajową Radą Izb Rolniczych. Gościem targów był Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który uczestniczył w ministerialnej konferencji dotyczącej m.in. organizmów modyfikowanych genetycznie.

Czytaj więcej: O rolnictwie na Targach

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2