Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku

wiosna_w_gospodarstwie

XII  edycja konkursu

„Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku" - została rozpoczęta

Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach uchwałą nr 1/II/10 ogłosił  XII edycję konkursu „Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku".

 

Celem konkursu jest ochrona środowiska naturalnego polskiej wsi oraz mobilizacja mieszkańców do dbałości o utrzymanie czystości, porządku i bezpieczeństwa  w gospodarstwie. W swoich założeniach konkurs powinien stać się zachętą do dbania o poprawę estetyki oraz warunków higieniczno - sanitarnych zagród wiejskich w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy.

Czytaj więcej: Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku

Gruzini na Ziemi Sandomierskiej

zwiedzanie_wwozu_lessowegoGOŚCIE Z GRUZJI

 

W ostatnim tygodniu sierpnia sześcioosobowa grupa Gruzinów gościła na Ziemi Sandomierskiej. Wśród nich byli sadownicy, naukowcy i winiarze, którzy poznawali zasady powstawania i działalności grup producentów, spółdzielni oraz inne formy działalności mające na celu dywersyfikację obszarów wiejskich.

Czytaj więcej: Gruzini na Ziemi Sandomierskiej

Śladem wniosków izb rolniczych

Jak pisze Wiceprezes Agencji Nieruchomości Rolnych Sławomir Pietrzak odpowiadając na pismo prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 4 listopada br. dotyczące kwestii związanych ze sposobem wyceny nieruchomości rolnych o powierzchni do 5 ha - sprzedaż nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700 z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych.

 

Czytaj więcej: Śladem wniosków izb rolniczych

Rolnictwo w kontekście postępującej globalizacji

W dniu 14.12.2009r. w sali widowiskowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach odbyła sie konferencja nt. „Sytuacja bieżąca i perspektywa rozwoju rolnictwa w kontekście globalizującej się gospodarki", której organizatorami byli Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach.

Konferencję otworzył Prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Ryszard Ciźla, który powitał wszystkich przybyłych. Obecni byli poseł Mirosław Maliszewski, Marszałek Adam Jarubas, profesor Czesław Nowak, Wiktor Szmulewicz - prezes KRIR, Krzysztof Mazur - reprezentujący TUW oraz delegaci ŚIR z całego województwa.   Następnie Prezes przedstawił główny cel konferencji, którym było uzmysłowienie nowej rzeczywistości, z jaką należy się zmierzyć sektorowi rolnemu na arenie międzynarodowej.

 

Czytaj więcej: Rolnictwo w kontekście postępującej globalizacji

Kontrowersje wokół rent strukturalnych

 

Świętokrzyska Izba Rolnicza po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia w sprawie kolejnego naboru wniosków i kryteriów dostępu do działania „Renty strukturalne" zwraca uwagę, że nowe zasady dostępu wzbudzają wiele kontrowersji wśród potencjalnych beneficjentów oczekujących na  kolejny nabór wniosków.

Czytaj więcej: Kontrowersje wokół rent strukturalnych

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2