SALCESON KUROZWĘCKI NA LISTĘ PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH

Salceson Kurozwęcki zidentyfikowany jako produkt tradycyjny na warsztatach, podczas realizacji projektu „Powróćmy do tradycji kulinarnych", realizowanych przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą ze środków Programu AGRO-SMAK dostał pozytywną opinię Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Rady ds. Produktu Tradycyjnego i Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego. Oznacza to, że wkrótce zostanie wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych w kategorii „mięso świeże i produkty mięsne".

 

Czytaj więcej: SALCESON KUROZWĘCKI NA LISTĘ PRODUKTÓW...

Pytania o przyszłość polskiej wsi

Spotkanie w Kielcach, które odbyło się 19 grudnia 2008 roku organizowane było przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz współorganizowane przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą oraz Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu. Sfinansowane on zostało ze środków Funduszu Partnerstwa oraz Fundacji Wspomagania Wsi.

 

Czytaj więcej: Pytania o przyszłość polskiej wsi

Sprawozdanie z działalności

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
ZARZĄDU ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY ROLNICZEJ W KIELCACH
za okres od 1 lipca 2008 roku do 28 lutego 2009 roku

 

 

Czytaj więcej: Sprawozdanie z działalności

Rolnicy obawiają się wiatraków - ministerstwo śodowiska odpowiada na zapytania ŚIR

27 kwietnia br. Prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Ryszard Ciźla otrzymał pismo z Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery Ministerstwa Środowiska stanowiące odpowiedź na pismo izby dotyczące zagrożeń dla środowiska występujących w efekcie budowy farm wiatrowych w bliskim sąsiedztwie sadów i innych upraw rolniczych.

 

Czytaj więcej: Rolnicy obawiają się wiatraków - ministerstwo...

Minister odpowiada

10 kwietnia podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak przesłał na ręce prezesa Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Ryszarda Ciźli odpowiedź na pismo Izby z marca 2009 roku w sprawie protestu dotyczącego zniesienia naboru wniosków o przyznanie renty strukturalnej w 2009 roku, prośby o wprowadzenie zmian w kryteriach dostępu w działaniu „Ułatwianie startu młodym rolnikom" oraz zniesienia lub zmniejszenia progu żywotności ekonomicznej w działaniu „Modernizacja gospodarstw rolnych".

 

Czytaj więcej: Minister odpowiada

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2