Izby apelują do ministra

W sprawie programu zwalczania choroby Aujeszkyego

 

9 listopada 2009 roku Krajowa Rada Izb Rolniczych wystosowała do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego pismo w sprawie podjęcia działań mających na celu zmianę przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego dotyczących między innymi zasad wystawiania świadectw zdrowia dla trzody chlewnej przy przemieszczaniu na terytorium kraju. Pismo to jest realizacją wniosku przyjętego w dniu 9 października br. na XI Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Czytaj więcej: Izby apelują do ministra

Powołanie komisji zarządzających funduszy promocji

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał w dniu 30 listopada br. członków dziewięciu komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno - spożywczych, utworzonych na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych , która weszła w życie w dniu 1 lipca 2009 r. 
W skład komisji zarządzających wchodzą przedstawiciele poszczególnych branż tj. po 4 przedstawicieli producentów i 4 przetwórców oraz po 1 przedstawicielu izb rolniczych.

Czytaj więcej: Powołanie komisji zarządzających funduszy promocji

Ważne postulaty

Postulaty Porozumienia Izb Rolniczych Polski Południowo-Wschodniej

23 października 2009 roku odbyło się spotkanie członków Porozumienia Izb Rolniczych Polski Południowo-Wschodniej. W czasie obrad członkowie tego porozumienia podjęli osiem bardzo istotnych dla środowiska wiejskiego uchwał.

Czytaj więcej: Ważne postulaty

Izba w sprawie bobrów

W odpowiedzi na wniosek Świętokrzyskiej Izby Rolniczej z dnia 8 września 2009 r. dotyczący szkód powodowanych przez bobry na terenie powiatu włoszczowskiego Regionalny Dyrektor  Ochrony Środowiska w przesłanym w dniu 19 października br. piśmie poinformował, co następuje:

Problem szkód powodowanych przez bobry jest znany tutejszemu urzędowi i dotyczy całego województwa. Szacuje się, że na terenie województwa świętokrzyskiego występuje ok. 3500 sztuk osobników tego gatunku. Szkody są wyrządzane w obiektach inżynieryjnych - groblach stawów, przepustach, wałach przeciwpowodziowych oraz na nasypach kolejowych, jak również w gruntach rolnych i zadrzewieniach.

Czytaj więcej: Izba w sprawie bobrów

Ministerstwo odpowiada w sprawie wniosków Walnego zebrania ŚIR

W artykule przedstawiamy wyjaśnienia zawarte w piśmie skierowanym do Prezesa Świętokrzyskiej Izby Rolniczej jako odpowiedź na wnioski Walnego Zgromadzenia ŚIR skierowane przez Zarząd  do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi we wrześniu  br.

Czytaj więcej: Ministerstwo odpowiada w sprawie wniosków...

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2