Zwycięzca z Dobrzeszowa

I Zakończona została XI już z kolei edycja konkursu „Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku". Zwycięzcą tegorocznej edycji zostało gospodarstwo Alicji Kiełbus ze wsi Dobrzeszów w gminie Łopuszno w powiecie kieleckim. Patronat honorowy nad konkursem objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu połączone z wręczeniem nagród i dyplomów odbędzie się 13 września br. podczas Dożynek Wojewódzkich w Jędrzejowie.

Czytaj więcej: Zwycięzca z Dobrzeszowa

Dofinansowanie do nawozów wapniowych

 

Izby Rolnicze, w tym ŚIR wielokrotnie starały się o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Środowiska nawozów wapniowych służących likwidacji zakwaszenia gleb. Naszej izbie nigdy nie udało się uzyskać pozytywnej decyzji w tej sprawie.

 

Obecnie jest jednak duże prawdopodobieństwo, że sprawa może przyjąć korzystny dla rolników województwa świętokrzyskiego obrót.

Czytaj więcej: Dofinansowanie do nawozów wapniowych

Rolniku, masz wybór

 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Maciej Grabowski wystosował pismo do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke, które stanowi odpowiedź na pismo dotyczące przyznania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym dla rolników, którzy jednocześnie skorzystali z innych form pomocy publicznej z tytułu dokonania tej samej inwestycji. Korespondencja ta jest wynikiem wniosku złożonego w w/w sprawie przez Krajową Radę Izb Rolniczych.

Czytaj więcej: Rolniku, masz wybór

Dzień otwartych drzwi ŚODR

Jak co roku w ostatnią sobotę czerwca w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach odbyła się impreza Dni Otwartych Drzwi. Towarzyszyło jej jak zwykle wiele atrakcji: pokazy, wystawy, występy... i nie tylko.

Czytaj więcej: Dzień otwartych drzwi ŚODR

Mołdawia bliżej Polski

spotk._z_MoDAWIANAMI

4 czerwca 2009 roku Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej spotkał się z delegacją Mołdawskiej Organizacji Pozarządowej Agro Inform. Poza członkami zarządu w spotkaniu uczestniczyli dyrektor oraz pracownicy biura Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

Czytaj więcej: Mołdawia bliżej Polski

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2