Minister odpowiada w sprawie działań „renty strukturalne” i „młody rolnik”

Minister odpowiada w sprawie działań „renty strukturalne" i „młody rolnik"

10 kwietnia podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak przesłał na ręce prezesa Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Ryszarda Ciźli odpowiedź na pismo Izby z marca  2009 roku w sprawie protestu dotyczącego zniesienia naboru wniosków o przyznanie renty strukturalnej w 2009 roku, prośby o wprowadzenie zmian w kryteriach dostępu w działaniu „Ułatwianie startu młodym rolnikom" oraz zniesienia lub zmniejszenia progu żywotności ekonomicznej w działaniu „Modernizacja gospodarstw rolnych".

Czytaj więcej: Minister odpowiada w sprawie działań „renty...

Elektrownie wiatrowe

Rolnicy obawiają się wiatraków

            23 marca br. do prezesa Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Ryszarda Ciźli wpłynął list od jednego z sadowników w gminie Dębiany w sprawie planowanych instalacji elektrowni wiatrowych w sadach i na ich obrzeżach znajdujących się na terenie dwóch sąsiadujących ze sobą gmin.
            W otrzymanym liście jego autor pisze: Jestem sadownikiem od 30 lat. Gospodarstwo moje liczy 90 hektarów i położone jest na terenie gminy Obrazów i Wilczyce, w miejscowości Bugaj i Dębiany.

Czytaj więcej: Elektrownie wiatrowe

Stanowisko Rad Powiatowych ŚIR w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej UE

Stanowisko wspólnego posiedzenia Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej UE wypracowane w dniu 09.12.2008r.

Świętokrzyska Izba Rolnicza jest reprezentantem rolników województwa świętokrzyskiego i występuje w obronie ich praw i zawodowych interesów. Z punktu widzenia rolników Wspólna Polityka Rolna nie spełnia swojej roli, jaką miała być między innymi ochrona i zabezpieczenie interesów rolników. Z dotychczasowych doświadczeń jednoznacznie wynika, że Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej wcale nie jest wspólna, jednakowa dla wszystkich rolników z całego obszaru Unii. Na takie rozwiązanie nie może być zgody ze strony rządu Rzeczpospolitej Polskiej.

Czytaj więcej: Stanowisko Rad Powiatowych ŚIR w sprawie...

Mistrz z Bliżyna

Rolnik z gminy Bliżyn w powiecie skarżyskim Krzysztof Król zajął drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie na Chłopa Roku 2009 roku. Konkurs ten odbył się w Racławicach.
Uczestniczący w konkursie pan Krzysztof reprezentował województwo świętokrzyskie. Do konkursu na chłopa roku wytypowała go Świętokrzyska Izba Rolnicza. I jak się okazało był to wybór na przysłowiową „piątkę". Reprezentant naszego regionu nie zawiódł oczekiwań i w ostrej rywalizacji zajął drugie miejsce.
Zdjęcia z imprezy można obejrzeć w naszej Galerii.

 

Czytaj więcej: Mistrz z Bliżyna

Izba zapytała, ministerstwo odpowiedziało (odp. na wnioski z Walnego Zgromadzenia ŚIR)

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.03.2009 roku (zamieszczone w aktualnościach z dnia 30.04), w którym przedstawione zostały wnioski wypracowane przez Walne Zgromadzenie Zarządu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło następujące stanowisko w sprawie przesłanych wniosków. Stosowne pismo prezentujące stanowisko resortu rolnictwa podpisał podsekretarz stanu w ministerstwie Artur Ławniczak.

Czytaj więcej: Izba zapytała, ministerstwo odpowiedziało (odp....

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2