ŚIR apeluje o zmianę przepisów

PDRM8117

Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej zwrócił się pismem do Minister Zdrowia Ewy Kopacz w sprawie poinformowania samorządu rolniczego o zmianie przepisów w zakresie przetwórstwa żywności pochodzenia roślinnego.

W wystosowanym na ręce Pani Minister piśmie Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej zwraca się o informację w sprawie efektów prac dotyczących rozporządzenia umożliwiającego przetwarzanie produkcji pierwotnej roślinnej w gospodarstwie rolnym na podobnej zasadzie jak to jest możliwe w przypadku produkcji zwierzęcej.

Czytaj więcej: ŚIR apeluje o zmianę przepisów

Konkurs kulinarny w Koprzywnicy

Najpierw konkurs a potem to co naprawdę dobre i tradycyjne trzeba sprzedawać

 

Zbigniewice

„Złote jadło" to nazwa konkursu na tradycyjną potrawę organizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy. Celem konkursu jest wyszukanie lokalnych potraw, które oddadzą charakter kuchni cysterskiej. W tym roku konkurs był organizowany po raz pierwszy ale organizatorzy zapowiadają kontynuację w latach przyszłych. Jest to bardzo dobra inicjatywa lokalna, zmierzająca do zaktywizowania społeczności lokalnej, uświadamiająca także możliwości zarabiania na produktach lokalnych w przyszłości.

Czytaj więcej: Konkurs kulinarny w Koprzywnicy

W interesie polskiego rolnika

5 stycznia 2009 roku Świętokrzyska Izba Rolnicza przesłała do prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza wnioski do realizacji jakie wypracowano na wspólnym posiedzeniu Rad Powiatowych i Walnego Zgromadzenia Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Wspólne posiedzenie Rad Powiatowych i Walnego Zgromadzenia Świętokrzyskiej Izby Rolniczej odbyło się 12 i 19 grudnia 2008 roku. Realizacja wypracowanych wniosków ma na celu poprawę trudnej sytuacji producentów rolnych.

 

Czytaj więcej: W interesie polskiego rolnika

Rolnicy pytają, minister odpowiada

W odpowiedzi na pismo Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w sprawie problemów na rynku owocowo-warzywnym złożone na ręce przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Leszka Korzeniowskiego, z upoważnienia ministra rolnictwa i rozwoju wsi stanowisko ministerstwa przedstawił podsekretarz stanu w tym resorcie Artur Ławniczak.

 

Czytaj więcej: Rolnicy pytają, minister odpowiada

Ważne dla dobrego życia, nie tylko kobiet

Działająca przy Świętokrzyskiej Izbie Rolniczej Komisja ds. Kobiet, Młodzieży i Wiejskiego Gospodarstwa Domowego zajmuje się między innymi sprawami zdrowia nie tylko kobiet, ale w ogóle mieszkańców wsi. Właśnie problematyce zdrowia i szeroko pojętej profilaktyce poświęcone było jedno z ostatnich posiedzeń komisji w listopadzie ubiegłego roku.

 

Czytaj więcej: Ważne dla dobrego życia, nie tylko kobiet

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2