Rolnicze postulaty - Wnioski z Walnego Zgromadzenia ŚIR

17 kwietnia 2009 roku Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej skierował do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego wnioski wypracowane przez Walne Zgromadzenie, które odbyło się 30 marca br. W imieniu Zarządu pismo podpisał Prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Ryszard Ciźla.

Czytaj więcej: Rolnicze postulaty - Wnioski z Walnego...

Rolnicy pytają dlaczego ?

29 maja br. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasz Kołodziej otrzymał pismo od Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza w sprawie opóźnień w udzielaniu rolnikom kredytów preferencyjnych na zakup ziemi.

 

Czytaj więcej: Rolnicy pytają dlaczego ?

Najpierw umowa, później dzierżawa

Pod koniec maja prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz wystosował na ręce Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasza Kołodzieja pismo w sprawie stanowiska Agencji dotyczącego możliwości podpisywania przez rolników umów dzieżawnych pod elektrownie wiatrowe.

 

Czytaj więcej: Najpierw umowa, później dzierżawa

Ministerstwo odpowiada w sprawie zobowiązań rolnika z tytułu ONW

W otrzymanym piśmie czytamy: Wymóg prowadzenia działalności rolniczej przez 5 lat od otrzymania pierwszej płatności na obszarze objętym wnioskiem wynika z regulacji zawartej w art. 14 ust. 2 tiret drugie rozporządzenia Rady (WE) Nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju wsi przez Europejski Fundusz Orientacji i gwarancji Rolnej (EAUOF). Przepis ten pozostaje w mocy do co najmniej 2010 roku. Na jego podstawie rolnik ubiegający się o płatność podpisując wniosek o płatność z tytułu ONW równocześnie w rubryce Oświadczenia i Zobowiązania zobowiązuje się do „prowadzenia działalności rolniczej [...] przez okres 5 lat od otrzymania tej płatności".

 

Czytaj więcej: Ministerstwo odpowiada w sprawie zobowiązań...

Wniosek ŚIR o zmianę interpretacji zapisu przez ARiMR

Wniosek ŚIR o zmianę interpretacji zapisu przez ARiMR

 23 kwietnia 2009 roku Prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Ryszard Ciźla wystosował do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasza Kołodzieja pismo, w którym  Świętokrzyska Izba Rolnicza wnosi o zmianę interpretacji   zapisu Centrali ARiMR dotyczącej realizacji przedsięwzięcia nr 2 z tabeli nr 9 Planu gospodarstwa niskotowarowego „Przystąpienie do grupy lub organizacji   producentów rolnych zgodnie z przepisami o grupach producentów rolnych", która za grupę lub organizację producentów rolnych uznaje wyłącznie grupy i organizacje zarejestrowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz zmianie innych ustaw.

Czytaj więcej: Wniosek ŚIR o zmianę interpretacji zapisu przez...

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2