Minister odpowiada

10 kwietnia podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak przesłał na ręce prezesa Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Ryszarda Ciźli odpowiedź na pismo Izby z marca 2009 roku w sprawie protestu dotyczącego zniesienia naboru wniosków o przyznanie renty strukturalnej w 2009 roku, prośby o wprowadzenie zmian w kryteriach dostępu w działaniu „Ułatwianie startu młodym rolnikom" oraz zniesienia lub zmniejszenia progu żywotności ekonomicznej w działaniu „Modernizacja gospodarstw rolnych".

 

Czytaj więcej: Minister odpowiada

Rolnicze postulaty - Wnioski z Walnego Zgromadzenia ŚIR

17 kwietnia 2009 roku Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej skierował do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego wnioski wypracowane przez Walne Zgromadzenie, które odbyło się 30 marca br. W imieniu Zarządu pismo podpisał Prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Ryszard Ciźla.

Czytaj więcej: Rolnicze postulaty - Wnioski z Walnego...

Rolnicy pytają dlaczego ?

29 maja br. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasz Kołodziej otrzymał pismo od Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza w sprawie opóźnień w udzielaniu rolnikom kredytów preferencyjnych na zakup ziemi.

 

Czytaj więcej: Rolnicy pytają dlaczego ?

Najpierw umowa, później dzierżawa

Pod koniec maja prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz wystosował na ręce Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasza Kołodzieja pismo w sprawie stanowiska Agencji dotyczącego możliwości podpisywania przez rolników umów dzieżawnych pod elektrownie wiatrowe.

 

Czytaj więcej: Najpierw umowa, później dzierżawa

Ministerstwo odpowiada w sprawie zobowiązań rolnika z tytułu ONW

W otrzymanym piśmie czytamy: Wymóg prowadzenia działalności rolniczej przez 5 lat od otrzymania pierwszej płatności na obszarze objętym wnioskiem wynika z regulacji zawartej w art. 14 ust. 2 tiret drugie rozporządzenia Rady (WE) Nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju wsi przez Europejski Fundusz Orientacji i gwarancji Rolnej (EAUOF). Przepis ten pozostaje w mocy do co najmniej 2010 roku. Na jego podstawie rolnik ubiegający się o płatność podpisując wniosek o płatność z tytułu ONW równocześnie w rubryce Oświadczenia i Zobowiązania zobowiązuje się do „prowadzenia działalności rolniczej [...] przez okres 5 lat od otrzymania tej płatności".

 

Czytaj więcej: Ministerstwo odpowiada w sprawie zobowiązań...

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2