Wniosek ŚIR o zmianę interpretacji zapisu przez ARiMR

Wniosek ŚIR o zmianę interpretacji zapisu przez ARiMR

 23 kwietnia 2009 roku Prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Ryszard Ciźla wystosował do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasza Kołodzieja pismo, w którym  Świętokrzyska Izba Rolnicza wnosi o zmianę interpretacji   zapisu Centrali ARiMR dotyczącej realizacji przedsięwzięcia nr 2 z tabeli nr 9 Planu gospodarstwa niskotowarowego „Przystąpienie do grupy lub organizacji   producentów rolnych zgodnie z przepisami o grupach producentów rolnych", która za grupę lub organizację producentów rolnych uznaje wyłącznie grupy i organizacje zarejestrowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz zmianie innych ustaw.

Czytaj więcej: Wniosek ŚIR o zmianę interpretacji zapisu przez...

Patent dla znaku

Od listopada 2008 roku Znak „Wyśmienity Produkt Ziemi Sandomierskiej" jest prawnie chronionym znakiem. Stosowne zawiadomienie otrzymała Świętokrzyska Izba Rolnicza 12 listopada 2008 roku.

Czytaj więcej: Patent dla znaku

Minister odpowiada w sprawie działań „renty strukturalne” i „młody rolnik”

Minister odpowiada w sprawie działań „renty strukturalne" i „młody rolnik"

10 kwietnia podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak przesłał na ręce prezesa Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Ryszarda Ciźli odpowiedź na pismo Izby z marca  2009 roku w sprawie protestu dotyczącego zniesienia naboru wniosków o przyznanie renty strukturalnej w 2009 roku, prośby o wprowadzenie zmian w kryteriach dostępu w działaniu „Ułatwianie startu młodym rolnikom" oraz zniesienia lub zmniejszenia progu żywotności ekonomicznej w działaniu „Modernizacja gospodarstw rolnych".

Czytaj więcej: Minister odpowiada w sprawie działań „renty...

Elektrownie wiatrowe

Rolnicy obawiają się wiatraków

            23 marca br. do prezesa Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Ryszarda Ciźli wpłynął list od jednego z sadowników w gminie Dębiany w sprawie planowanych instalacji elektrowni wiatrowych w sadach i na ich obrzeżach znajdujących się na terenie dwóch sąsiadujących ze sobą gmin.
            W otrzymanym liście jego autor pisze: Jestem sadownikiem od 30 lat. Gospodarstwo moje liczy 90 hektarów i położone jest na terenie gminy Obrazów i Wilczyce, w miejscowości Bugaj i Dębiany.

Czytaj więcej: Elektrownie wiatrowe

Stanowisko Rad Powiatowych ŚIR w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej UE

Stanowisko wspólnego posiedzenia Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej UE wypracowane w dniu 09.12.2008r.

Świętokrzyska Izba Rolnicza jest reprezentantem rolników województwa świętokrzyskiego i występuje w obronie ich praw i zawodowych interesów. Z punktu widzenia rolników Wspólna Polityka Rolna nie spełnia swojej roli, jaką miała być między innymi ochrona i zabezpieczenie interesów rolników. Z dotychczasowych doświadczeń jednoznacznie wynika, że Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej wcale nie jest wspólna, jednakowa dla wszystkich rolników z całego obszaru Unii. Na takie rozwiązanie nie może być zgody ze strony rządu Rzeczpospolitej Polskiej.

Czytaj więcej: Stanowisko Rad Powiatowych ŚIR w sprawie...

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2