Finał konkursu dot. Rolniczego Handlu Detalicznego

 

seryWe wtorek 16 października w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się organizowany przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą finał wojewódzki konkursu „Kuchnia świętokrzyska czaruje- Rolniczy Handel detaliczny czyli z pola do garnka”. Konkurs wraz z konferencją towarzyszącą był sfinansowany ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Honorowy patronat nad konferencją i konkursem przyjął Marszałek Województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas. Natomiast "Echo dnia" objęło go patronatem medialnym. Chcieliśmy  uświadomić rolnikom możliwości zarabiania dodatkowych pieniędzy poprzez przetwórstwo i sprzedaż tych produktów w oparciu o istniejące przepisy. Poprzez konkurs chcemy też wzmocnić promocję produktów wytwarzanych w gospodarstwach wśród potencjalnych klientów, również za pośrednictwem massmediów.

Czytaj więcej: Finał konkursu dot. Rolniczego Handlu Detalicznego

Piknik wieprzowy 2018

Z.WÓJcikPiknik wieprzowy został zorganizowany przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą jako impreza towarzysząca dożynkom wojewódzkim we Włoszczowie. Odbył się w ramach projektu realizowanego przez Krajową Radę Izb Rolniczych ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. Celem projektu było zaprezentowanie produktów wieprzowych oraz promowanie wśród konsumentów spożycia mięsa wieprzowego i jego przetworów poprzez zwiększanie ich udziału w codziennej diecie. W pikniku uczestniczyli licznie mieszkańcy województwa świetokrzyskiego, także dzieci i młodzież. Odbywały się konkursy plastyczny dla dzieci i wiedzy o produktach wieprzowych dla starszych. Uczestnicy otrzymali wartościowe nagrody. A, że pogoda dopisała, piknik udał się wyśmienicie.

Czytaj więcej: Piknik wieprzowy 2018

Apel o zaprzestanie dostaw jabłek

Sandomierz, dnia 30.08.2017r.
Świętokrzyska Izba Rolnicza przekazuje apel Związku Sadowników RP z dnia 29 sierpnia br. w sprawie zaprzestania dostaw jabłek przemysłowych do zakładów przetwórczych i na skupy.
Ryszard Ciźla
Prezes Zarządu SIR

Apel o zaprzestanie dostaw jabłek na skupy.

Raptowny spadek cen jabłek przemysłowych z blisko 90 groszy na 60 wywołał wśród sadowników niemałe zaskoczenie. Producenci nie mają wątpliwości, że jest to wynik zmowy cenowej. Apeluje się o zaprzestanie dostaw jabłek na skupy.

Czytaj więcej: Apel o zaprzestanie dostaw jabłek

Ministerstwo Rolnictwa odpowiedziało na wnioski Walnego Zgromadzenia ŚIR

Poniżej przedstawiamy odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wnioski Walnego Zgromadzenia ŚIR, które zostały zgłoszone podczas obrad w dniu 27 marca br. http://www.sir-kielce.pl/index.php/758-676
W skrócie były to zagadnienia:
1. Rozszerzenie płatności redystrybucyjnej dla małych gospodarstw
2. Rozszerzenie płatności do młodego bydła rzeźnego oraz płatności do krów do ilości poniżej 3 sztuk.

Czytaj więcej: Ministerstwo Rolnictwa odpowiedziało na wnioski...

Konferencja o możliwościach sprzedaży przetworów z gospodarstwa rolnego

DSC 0362Od stycznia br rolnicy mogą sprzedawać przetwory wytworzone w gospodarstwie, nawet w kuchni domowej, pod warunkiem zachowania minimalnych wymagań sanitarnych i higienicznych zawartych w stosownych przepisach oraz pod warunkiem zarejestrowania tej formy w jednej z inspekcji- sanitarnej bądź weterynaryjnej, w zależności od rodzaju użytych do produkcji surowców. Jednakże sprzedaż może dotyczyć tylko konsumenta końcowego i musi odbywać się bez pośrednictwa. Ta forma sprzedaży produktów rolniczych nazwana została rolniczym handlem detalicznym.
Tematowi temu została poświęcona konferencja „Żywność od rolnika wprost do konsumenta”, która zorganizowana została przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą z dofinansowaniem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Konferencja odbyła się w gospodarstwie agroturystycznym „Wojtasówka” w powiecie sandomierskim w dniu 20 lipca. Drugim elementem projektu była zorganizowana w dniu następnym wizyta studyjna w inkubatorze przetwórczym w Dwikozach.

Czytaj więcej: Konferencja o możliwościach sprzedaży...

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2