Piknik Mleczny w Nowinach

degust 1Piknik mleczny w województwie świętokrzyskim został zorganizowany w niedzielę 30 sierpnia 2015 r. jako impreza towarzysząca odbywającym się w tym miejscu Dożynkom powiatu kieleckiego w Nowinach. Miejsce imprezy stworzyło piknikową atmosferę, także pogoda dopisała.

Stoiska ŚIR i degustacyjne umieszczone były pod namiotami w niedalekiej odległości od sceny, gdzie goście mogli usiąść lub stojąc mogli degustować produkty mleczne. Mogli także siedzieć na ławkach dla publiczności.

Czytaj więcej: Piknik Mleczny w Nowinach

Informacja o nadesłanych odpowiedziach na interwencje ŚIR

Uprzejmie informujemy, że odpowiedzi na nasze wystąpienia dotyczące:

1.Wniosek do Ministra Rolnictwa o pomoc dla producentów porzeczki czarnej

2.List do Pana Radosława Szatkowskiego Prezesa ARR

zamieściliśmy pod artykułami o tytułach jak powyżej.

Ministerstwo odpowiada na zapytania ŚIR w sprawie środków zapobiegawczych ASF

W załączeniu zapytanie wystosowane przez ŚIR na wniosek Rady Powiatowej ŚIR powiatu włoszczowskiego oraz odpowiedź ministerstwa w tej sprawie pobierz

ŚIR poparła starania wójta z Pacanowa

Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej wystąpił w imieniu rolników poszkodowanych wskutek nawalnego deszczu połączonego z gradobiciem i huraganem z wnioskiem o udzielenie informacji na temat aktualnych form pomocy na jaką mogą liczyć poszkodowani rolnicy.

W dniu 23 czerwca 2015r. wpłynęło do Biura ŚIR w Kielcach pismo Wójta Gminy Pacanów Pana Wiesława Skopa, w którym poinformował o skutkach wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które w dniu 20 maja 2015r. nawiedziły południowo-wschodnią część Gminy Pacanów i zwrócił się z prośbą o udzielenie wsparcia w staraniach o uzyskanie pomocy w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i w Agencji Rynku Rolnego. W piśmie prezes ŚIR zwraca się do ministra rolnictwa Marka Sawickiego pisząc  "Licząc na Pana solidarność z poszkodowanymi rolnikami, którzy niejednokrotnie utracili cały tegoroczny plon, zwracamy się z prośbą  o zainteresowanie się tą sprawą i pomoc w zaistniałej sytuacji." Pismo zostało skierowane również do prezesów Agencji tj. ARR i ARiMR.

Do pobrania informacja szczegółowa ministerstwa na temat pomocy jaka przysługuje rolnikom w tej sytuacji.

Informacja o sposobie użytkowania działki z ANR

Świętokrzyska Izba Rolnicza przyjęła w 2010 r. na cele statutowe  od Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie w użytkowanie 4,20 ha gruntów rolnych w klasach bonitacyjnych od I do IVa w miejscowości Słupia Pacanowska gmina Pacanów powiat Busko Zdrój. Na gruntach tych we współpracy i pod nadzorem Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi Jędrzejowskiej prowadzone są doświadczenia z uprawą bardzo wczesnych i wczesnych odmian ziemniaka w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO). Rolnicy uprawiający te grunty dostarczają próbki ziemniaków na wystawę podczas dożynek wojewódzkich, które można oglądać na naszym stoisku firmowym podczas trwania imprezy. Informacja szczegółowa za 2014 r.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2