ŚIR zabiega o zmianę kryteriów naboru w "Modernizacji Gospodarstw..."

Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej realizując wnioski Walnego Zgromadzenia ŚIR, które odbyło się w dniu 10.07.2015 roku zwraca się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Marka Sawickiego o podjęcie pilnych działań mających na celu zmianę projektu rozporządzenia w proponowanych kryteriach naborów wniosków w działaniu Modernizacja gospodarstw rolnych w ramach PROW 2014-2020.

W załączeniu przekazujemy Państwu wystosowane do ministra pismo- kliknij tutaj.

Informacja Świętokrzyskiej Izby Rolniczej dot. klęski suszy

Jak ubiegać się o pomoc dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w wyniku klęsk żywiołowych -suszy?


Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa producenci rolni, którzy ponieśli straty w wyniku klęski żywiołowej minimalnie na 30% upraw w skali całego gospodarstwa, mają możliwość ubiegania się o pomoc zwracając się do najbliższej jednostki samorządowej. Urząd gminy kieruje sprawę do urzędu wojewódzkiego, w którym wojewoda powołuje kilkuosobową komisję, dokonującą szacowania strat oraz sporządzającą protokół w celu wyliczenia stawki pomocy na ha powierzchni upraw rolnych, na których wystąpiły szkody.

Protokół jest podstawą do uzyskania pomocy, dlatego każdy producent rolny powinien bezwzględnie uczestniczyć w oględzinach komisji, wykazać wszelkie poniesione w wyniku klęski straty i dopilnować by rzetelnie ujęto w nim szkody.


Informacja Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

 Jak ubiegać się o pomoc dla producentów rolnych którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w wyniku klęsk żywiołowych -suszy?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji                                                       i Modernizacji Rolnictwa producenci rolni, którzy ponieśli straty w wyniku klęski żywiołowej minimalnie na 30% upraw w skali całego gospodarstwa, mają możliwość ubiegania się o pomoc zwracając się do najbliższej jednostki samorządowej. Urząd gminy kieruje sprawę do urzędu wojewódzkiego, w którym wojewoda powołuje kilkuosobową komisję, dokonującą szacowania strat oraz sporządzającą protokół w celu wyliczenia stawki pomocy na ha powierzchni upraw rolnych, na których wystąpiły szkody. Protokół jest podstawą do uzyskania pomocy, dlatego każdy producent rolny powinien bezwzględnie uczestniczyć w oględzinach komisji, wykazać wszelkie poniesione w wyniku klęski straty i dopilnować by w protokole rzetelnie ujęto szkody.

 

Wniosek do Ministra Rolnictwa o pomoc dla producentów porzeczki czarnej

W związku z dramatycznie niskimi cenami skupu czarnej porzeczki, które często nie pokrywają nawet kosztów zbioru i transportu owoców do przetwórni, nie mówiąc już o chociażby częściowym zwrocie kosztów produkcji, Świętokrzyska Izba Rolnicza wystąpiła z wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pana Marka Sawickiego w sprawie uruchomienia pomocy w ramach de minimis dla producentów porzeczki czarnej. Zapraszamy do zapozniania się z załącznikiem: Wniosek o pomoc dla producentów porzeczki czarnej

odpowiedź MRIR

List do Pana Radosława Szatkowskiego Prezesa ARR

Realizując wnioski zgłoszone na  I Posiedzeniu Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Powiatu Włoszczowskiego Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej zwrócił się z prośbą do Radosława Szatkowskiego Prezesa ARR, o udzielenie informacji nt. działań firmy PINI POLSKA oraz wydatkowania pieniędzy z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego za rok 2014. W  liście czytamy:

Ostatnio w Telewizji Polskiej ukazuje się reklama promująca wędliny i mięso firmy PINI POLSKA. Hodowcy trzody chlewnej proszą o informację, czy mięso to pochodzi z tuczników od  polskich  producentów. Wśród hodowców trzody   chlewnej   panuje powszechne przekonanie, że Firma PINI POLSKA skupuje mięso nie tylko pochodzące od krajowych hodowców trzody chlewnej ale importuje także mięso wieprzowe z innych krajów.

Czytaj więcej: List do Pana Radosława Szatkowskiego Prezesa ARR

Stanowisko I Walnego Zgromadzenia V kadencji

W dniu 10 lipca 2015 r. odbyło się I Walne Zgomadzenie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej V kadencji. Uczestniczący w nim delegaci rad powiatowych ŚIR wybrali nowy zarząd. W jego skład weszli: Ryszard Ciźla, który ponownie został prezesem, Zdzisław Pniewski, ponownie wybrany wiceprezesem oraz członkowie zarządu Krystyna Zdonek, Robert Fatyga , równiez wybrani ponownie oraz Zdzisław Wójcik, który był także członkiem zarządu przed 4 laty.

Wybrano także członków Komisji Rewizyjnej, której przewodniczącym został Jarosław Kaczmarek, pełniący tę funkcję już po raz drugi. Delegatem do Krajowej Rady Izb Rolniczych został ponownie wybrany Bogusław Włodarczyk.

Tym samym zakończyły się wybory do wszystkich organów ŚIR nowej V kadencji. Gratulacje dla wszystkich nowo wybranych delegatów V kadencji oraz nowego zarządu i pozostałych organów ŚIR. Zapraszamy rolników do współpracy w czasie całej bieżącej kadencji. Skład rad powiatowych - delegatów, którzy są najbliżej Państwa można przeczytać w bocznym menu na naszej stronie pod nazwą "Rady powiatowe". Zapraszamy także do współpracy z naszymi biurami, które znajdują się w każdym powiecie. Ich adresy i godziny pracy można przeczytać w menu głównym pod nazwą "Biuro".

W dalszej części obrad dokonano wyboru Komisji budżetowej i Komisji ds. kobiet młodzieży i wiejskiego gospodarstwa domowego.

Walne Zgromadzenie przyjęło także stanowisko w sprawie aktualnej sytuacji w rolnictwie, które można pobrać tutaj. Zachęcamy do zapoznania się z nim.

 

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2