W związku z powstaniem w dniu 1 lipca 2022r. Sądu Polubownego w zakresie szkód łowieckich uprzejmie informujemy, że wszelkie informacje na ten temat dostępone są na stronach Poskiego Związku Łowieckiego https://www.pzlow.pl/sad-arbitrazowy/ jak również na stronie Krajowej Rady Izb Rolniczych http://www.krir.pl/sad-polubowny-zakres-szkod-lowieckich

 

Formularz - Likwidacja szkód dla delegatów rad powiatowych ŚIR pobierz

 Zmiana roporządzenia w sprawie określenia okresów polowań na zwierzeta łowne pobierz

Instrukcja postępowania dla ROLNIKÓW do pobrania

Szkody wyrządzane przez dzikie zwierzęta w uprawach rolnych - procedury szacowania:

Szkody łowieckie

3,0 Mb

28 stron

PobierzRozporządzenie w sprawie szacowania szkód z 8 marca 2010r:

Rozporządzenie

0,35 Mb

6 stron

Pobierz

 

PROCEDURY DOTYCZĄCE ODSZKODOWANIA ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ BOBRY

 

Procedury dotyczące odszkodowanianie

0,30 Mb

1 strona

Pobierz

Wniosek o odszkodowanie 0,35 Mb 1 strona

Pobierz

Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów 0,50 Mb 3 strony

Pobierz

 Oferta likwidacji żerowisk bobrów oraz legalny odstrzał pobierz

 

 

 

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2