Postępowanie z odpadami po powodzi

 

Poniżej przytaczamy informację dotyczącą postępowania z odpadami powstałymi w wyniku powodzi przedstawioną przez Zastępcę Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Romana Jaworskiego.

Czytaj więcej: Postępowanie z odpadami po powodzi

Ważne dla hodowców drobiu

Główny lekarz Weterynarii, mając na względzie zbliżający się termin zakończenia użytkowania klatek niezmodyfikowanych, wynikający z konieczności implementacji przepisów Dyrektywy Rady 1999/74/EC z dnia 19 lipca 1999 roku ustalającej minimalne standardy służące do ochrony kur niosek, informuje, co następuje.

Czytaj więcej: Ważne dla hodowców drobiu

Umorzenie nie, ale karencja

Jak informuje Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke, odnosząc się do pisma KRIRw sprawie umorzenia rolnikom poszkodowanym w powodzi, dwóch pierwszych rat kredytów na wznowienie produkcji wraz z odsetkami - Kierownictwo Ministerstwa podjęło decyzję w sprawie prolongaty lub karencji do dwóch lat spłaty rat kapitału i odsetek w zakresie kredytów preferencyjnych z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem tych zmian w zasadach udzielania kredytów preferencyjnych.

Pomoc ŚIR dla powodzian

W zakładce "Działalność" można zapoznać się z zestawieniem niektórych działań ŚIR na rzecz  rolników dotkniętych przez powódź. Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego zestawienia.

Jednocześnie składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich ofiarodawców, którzy udzielili pomocy poszkodowanym rolnikom i mieszkańcom wsi województwa świętokrzyskiego.

Pomoc dla powodzian

 

Zestawienie pomocy dla powodzian poszczególnych Urzędów Gmin oferowanej

za pośrednictwem Świętokrzyskiej Izby Rolniczej :

 

Czytaj więcej: Pomoc dla powodzian

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2