Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Świętokrzyskiej Izbie Rolniczej w Kielcach
Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach dokłada wszelkich starań, aby dane przetwarzane były legalnie z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z ogólnym rozporządzeniem w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej RODO). W związku z powyższym, informujemy o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Chopina 15/3.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
a. obsługi składanych zapytań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b. marketingu usług administratora danych osobowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.:
a. dotyczące składanych zapytań – przez okres 30 dni;
b. przetwarzane w celach marketingowych – do odwołania zgody, osoby której dane dotyczą lub do ustania przyczyny biznesowej.
4. dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym.
5. podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celów o których mowa w pkt. 2.
7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, do organizacji międzynarodowych ani nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2