ONW wg nowych zasad - projekt rozporządzenia MRiRW

Krajowa Rada Izb Rolniczych odpowiadając na pismo w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finasowej w ramach działania "Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami" objętego PROW na lata 2014-2020, przedstawiła swoje uwagi do tego projektu, które podpisał prezes Wiktor Szmulewicz. Znalazły się tam przede wszystkim Uwagi ogólne:

"Samorząd rolniczy rozumiejąc konieczność dostosowania polskiego prawa do przepisów UE o zaleceń Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, dostrzega jednak wątpliwości dotyczące nowych zasad wyznaczania obszarów ONW.

Wątpliwości budzi kwalifikowanie poszczególnych obrębów  do nowej płatości ONW, brak informacji wg jakich konkkretnych kryteriów dany obręb został zakwalifikowany , a kolejny sąsiadujący z nim obręb, na którym występuje taka sama niekorzystna struktura gleby, terenu i klimatu nie został zakwalifikowany.

Czytaj więcej: ONW wg nowych zasad - projekt rozporządzenia MRiRW

Targi HORTI-TECH już niemal za dwa tygodnie

W dniach 13-14 lutego 2019 r. w Centrum Targowym w Kielcach odbędą się targi HORTI- TECH.
Zapraszamy do odwiedzenia tej odbywającej się już po raz czwarty imprezy targowej w zakresie technologii sadowniczej i warzywniczej. Program targów pod adresem phavi.targikielce.pl. Szersze informacje: www.horti-tech.pl

Wnioski z rad powiatowych - nie tylko lokalne problemy rolników

W grudniu 2018 roku odbyły się posiedzenia rad powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Na posiedzeniach Rady Powiatowej ŚIR w Busku Zdroju i Rady Powiatowej ŚIR w Starachowicach sformułowane zostały wnioski, które zarząd ŚIR skierował do odpowiednich szczebli administracji państwowej, celem ich wskazania i rozwiązania. Przekazujemy je do Państwa wiadomości w załącznikach:

Wniosek do Wojewody              Wniosek do Ministra Rolnictwa

Wnioski z Walnego Zgromadzenia ŚIR

W załączeniu publikujemy wnioski wypracowane przez XI Walne Zgromadzenie ŚIR obradujące w dniu 20 grudnia 2018r. pobierz

Samorząd rolniczy popiera decyzję rządu dotyczącą odstrzału dzików

W załączeniu zamieszczamy pismo w sprawie poparcia odstrzału dzików, w związku z chorobą ASF. pobierz

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2