Zmiana zasad wyznaczania obszarów ONW mało prawdopodobna

Przedstawiamy wystąpienie Zarządu KRIR realizujące wniosek z I Posiedzenia KRIR obecnej VI kadencji w sprawie zmiany zasad wyznaczania ONW wraz z odpowiedzią MRiRW.

wniosek KRIR    odp.MRiRW

Można składać wnioski związane z ochroną środowiska

Zamieszczamy informację o ogłoszeniu Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu:

1. Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000;

2. Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł.

Informacja została przekazana przez ARIMR za pośrednictwem Krajowej Rady Izb Rolniczych. pobierz

Ubezpieczenie społeczne rolników bez zmian

W październiku 2019 roku, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią prezesa Stanisława Stanika, zarząd ŚIR wystąpił do ministra rolnictwa z inicjatywą obniżenia wieku emerytalnego rolników z powodu specyficznie ciężkiej pracy w tym zawodzie. Jednakże minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski wniosku ŚIR nie poparł. Nie ma możliwości nabywania prawa do emrytury w wieku niższym niż wiek emerytalny. W załączeniu pisma ŚIR  i odpowiedź MRIRW

Czy będą odszkodowania w związku z afrykańskim pomorem świń?

Przedstawiamy odpowiedź resortu rolnictwa na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie kwestii odszkodowań oraz rekompensat wypłacanych w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń pobierz

Opinia KRIR - organizmy kwarantannowe

Przedstawiamy opinię Krajowej Rady Izb Rolniczych do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzeniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych oraz odpowiedź MRiRW na uwagi KRIR do pobrania-  opinia KRIR  odp MRiRW

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2