MRiRW odpowiada na wnioski zawarte w Stanowisku KRIR

KRIR w swoim Stanowisku z dnia 24 listopada 2021 r. przedstawiła ministrowi rolnictwa całe spektrum problemów z jakimi borykają się rolnicy. Otrzymaliśmy odpowiedź ministerstwa w tej sprawie, którą przedstawiamy do Państwa wiadomości pobierz
Stanowisko dotyczące wskazania Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi najistotniejszych bieżących problemów w rolnictwie Krajowa Rada Izb Rolniczych analizując aktualną sytuacje w rolnictwie, wskazuje następujące problemy:
1. Podjęcie działań w celu intensyfikacji działań dotyczących skutecznego zwalczenia ASF na terytorium Polski.

Czytaj więcej: MRiRW odpowiada na wnioski zawarte w Stanowisku...

Konkurs "Rolniczki motorem innowacji ..." rozstrzygnięty

22 listopada 2021r. w siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu organizowanego przez Krajową Radę Izb Rolniczych pt. „Rolniczki motorem innowacji w gospodarstwach rolnych w Polsce”.

Była to trzecia edycja konkursu, który odbył się pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Pana Henryka Kowalczyka , patronatem Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Pani Aleksandry Hadzik, Prezesa Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW - Pani Ewy Stachury-Kruszewskiej oraz patronatem medialnym Telewizji Polskiej TVP i Tygodnika Poradnika Rolniczego.

Celem konkursu jest uwidocznienie roli kobiet zaangażowanych w rozwój gospodarstw rolnych oraz docenienie innowacyjnych metod stosowanych przez nie w swoich gospodarstwach.

Czytaj więcej: Konkurs "Rolniczki motorem innowacji ..."...

Czy obniżony przez Rząd VAT jest korzystny dla rolników

W związku z zapowiedzianym przez Rząd RP obniżeniem podatku VAT do zera od nawozów i z 23% do 8% od paliw, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, po przeanalizowaniu ewentualnych skutków ww. działań, wystąpił do Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka wskazując, że dla rolników tzw. „watowców” rozwiązania te nie będą korzystne.

Znaczna grupa rolników producentów nie będzie mogła odliczyć od podatku poniesionych wydatków. W praktyce oznacza to, że rozwiązanie tarczy antyinflacyjnej, które ma w założeniu przeciwdziałać skutkom podwyżek cen m.in. nawozów sztucznych, w rzeczywistości nie okaże się możliwe do wykorzystania dla rolników rozliczających podatek VAT.

Zdaniem samorządu rolniczego aby zaproponowane rozwiązanie miało korzystny skutek należałoby wprowadzić zerową stawkę VAT na sprzedaż płodów rolnych.

Odszkodowania z tytułu zwalczania z urzędu chorób zakaźnych zwierząt bez zmian

kuryW dniu 28 grudnia 2021 r. MRiRW udzieliło odpowiedzi na wniosek pobierz z X posiedzenia KRIR VI kadencji odnośnie kwestii wypłaty odszkodowań dla rolników w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych z urzędu, wyjaśniając co następuje:

"Zasady i warunki przyznawania odszkodowań, nagród oraz zwrotu faktycznie poniesionych środków w związku ze zwalczaniem choroby zakaźnej zwierząt uregulowane zostały w art. 49 ww. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421). Zgodnie z ww. przepisem, za (...), zwierzęta, (...) zabite lub poddane ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo za takie zwierzęta padłe w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa.

Czytaj więcej: Odszkodowania z tytułu zwalczania z urzędu...

Okienko dla rolnika podstrona na gov.pl wkrótce

W odpowiedzi na przekazaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi propozycję utworzenia podstrony na portalu gov.pl w ramach tzw. „Okienka dla rolnika” Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał 30 grudnia 2021 roku opinię w tej sprawie.

Samorząd rolniczy ocenia pozytywnie zaproponowane utworzenie podstrony na portalu gov.pl poświęconej działaniom na rzecz rolnictwa tj. „Okienko dla rolnika". Zdaniem samorządu rolniczego podstrona może stać się źródłem wiedzy oraz miejscem umożliwiającym załatwienie wielu spraw przez mieszkańców obszarów wiejskich.

Czytaj więcej: Okienko dla rolnika podstrona na gov.pl wkrótce

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2