Pomoc państwa dla spółek wodnych

W odpowiedzi na wniosek z posiedzenia KRIR, przesłany przy piśmie z dnia 19 października 2022 r, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 7 listopada 2022 r. przedstawiło następujące wyjaśnienia:

"Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych odbywa się przy znacznym wsparciu ze strony państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Możliwości takiego wsparcia wynikają z przepisów ustawy Prawo wodne. Z pomocy tej mogą korzystać spółki wodne. W 2017 r., na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwiększono dotacje dla spółek wodnych na utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych do kwoty 40 mln zł.

Czytaj więcej: Pomoc państwa dla spółek wodnych

Problemy z wnioskami suszowymi

Na stronie Krajowej Rady Izb Roniczych czytamy: W ślad za naszymi wnioskami o przedłużenie terminu składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku tegorocznej suszy, w związku z źle funkcjonującą aplikacją, za pośrednictwem której rolnicy mieli składać wnioski oraz mając na uwadze informację przekazaną drogą mailową w dniu 31 października br. przez Panią Dyrektor Beatę Gawlik-Pliszkę, Zastępcę Dyrektora Departament Budżetu, że pracownicy Departamentu wielokrotnie logowali się do aplikacji suszowej, aby potwierdzić jej dostępność oraz że od rana pracownicy pomagają producentom rolnym składać wnioski za pośrednictwem tej aplikacji, co również potwierdza jej dostępność – 4 listopada 2022 r. Zarząd KRIR poinformował Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, że aplikacja jednak nie była do końca dostępna i źle działała, a rolnicy mieli problemy ze złożeniem wniosku w wyznaczonym terminie (problem taki sygnalizowali nam także pracownicy ODR-ów).

Czytaj więcej: Problemy z wnioskami suszowymi

Wnioski z XIII posiedzenia KRIR

KRIR złożyła na wniosek obradującego XIII  posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji wnioski w sprawie zakończenia procedury wypłacania dopłaty do nawozów pobierz oraz w sprawie dopłat do materiału sadzeniowego ziemniaków pobierz

Konieczne szybkie wypracowanie mechanizmów pomocowych do zakupu nawozów

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 26 października 2022 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wicepremiera Henryka Kowalczyka o wypracowanie w możliwie krótkim czasie mechanizmów interwencji na rynku nawozów w tym i w przyszłym roku oraz wykrycia ewentualnych zmów cenowych odnośnie nawozów azotowych, potasowych i wieloskładnikowych.

Czytaj więcej: Konieczne szybkie wypracowanie mechanizmów...

Rynek pasz- czy nie ma praktyk ograniczających konkurencję?

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 25 października 2022 r. realizując wniosek przyjęty podczas XIII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI Kadencji do Prezesa najwyższej Izby Kontroli o zbadanie sytuacji na rynku zbóż paszowych w Polsce. Zarząd KRIR wystąpił również do Prezesa Urzęd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie czy nie są stosowane praktyki ograniczające konkurencję.

Czytaj więcej: Rynek pasz- czy nie ma praktyk ograniczających...

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2