Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych jest problemem dla rolników

Przekazujemy do Państwa wiedomości pismo KRIR i odpowiedź  ministerstwa w sprawie wniosku z posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczący zmiany przepisów w zakresie konieczności posiadania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację operacji w obszarze nawadniania w ramach instrumentu wsparcia
„Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego PROW na lata 2014-2020. pismo KRIR    odpowiedź

Spółki wodne szczególnie ważne w obliczu suszy

Przekazujemy do Państwa wiadomości pismo KRIR oraz odpowiedź z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wniosku z posiedzenia KRIR dotyczącego unormowania działania spółek wodnych. Pismo KRIR   odpowiedź ministerstwa

Krajowa Rada odpowiedziała na wnioski Walnego Zgromadzenia ŚIR

Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej realizując wnioski Walnego Zgromadzenia Świętokrzyskiej Izby Rolniczej z dnia 6 lipca 2020 roku wystąpił do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych o podjęcie pilnych działań w sprawach pilnych i ważnych dla rolnictwa, o których informujemy poniżej:

WNIOSEK NR 1. Walne Zgromadzenie wnioskuje o pomoc gospodarstwom dotkniętym przez klęski żywiołowe o pomoc jak w latach ubiegłych.

Czytaj więcej: Krajowa Rada odpowiedziała na wnioski Walnego...

Izby rolnicze zabiegają w sprawie zaliczenia roślin miododajnych do tzw. zazielenienia

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiadając na wniosek z IV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 30.06.2020 r., dotyczący zaliczenia roślin miododajnych uprawianych w plonie głównym jako obszar kwalifikowany do zazielenienia, wyjaśnia co następuje:

Płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, czyli zazielenienie zostało wprowadzone w 2015 r. jako komponent płatności bezpośrednich na mocy przepisów unijnych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.)). Zazielenienie jest realizowane przez rolników poprzez trzy praktyki:

Czytaj więcej: Izby rolnicze zabiegają w sprawie zaliczenia ...

Konkurs: „Kuchnia świętokrzyska czaruje – rolniczy handel detaliczny – przetwory i potrawy z roślin strączkowych”

loga

 Idea konkursu:

W tym roku już po raz trzeci Świętokrzyska Izba Rolnicza organizuje konkurs dotyczący przetwórstwa żywności przez rolników w ramach działalności rolniczej. Konkurs tegoroczny nosi nazwę „Kuchnia świętokrzyska czaruje – rolniczy handel detaliczny – przetwory i potrawy z roślin strączkowych”. Celem konkursu było i jest nadal zachęcenie rolników do przetwórstwa wyprodukowanej przez siebie żywności i sprzedaż tych przetworzonych produktów z wartością dodaną jaką zyskują dzięki przetwórstwu.

Czytaj więcej: Konkurs: „Kuchnia świętokrzyska czaruje –...

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2