Zaproszenie na Forum Ekonomiczne

 

Na prośbę Krajowej Izby Gospodarczej publikujemy poniższe zaproszenie do udziału w Polsko-Rumuńskim Forum Ekonomicznym:

Zapraszamy Państwa oraz organizacje członkowskie do udziału w POLSKO-RUMUŃSKIM FORUM EKONOMICZNYM PODCZAS 7 edycji KONGRESU590 pt. „Łączymy Wszystkich”, który podejmie różnorodne zagadnienia
dotyczące współpracy, wyznaczenia nowych celów oraz zacieśniania relacji gospodarczych i politycznych pomiędzy Polską i krajami regionu Trójmorza, w tym Rumunii.

Czytaj więcej: Zaproszenie na Forum Ekonomiczne

Apel Prezesa KRIR w sprawie sytuacji na rynku zbóż

Reprezentując Krajową Radę Izb Rolniczych z niepokojem patrzę na różnice w notowaniach cen zboża pomiędzy cenami światowymi MATIF a rynkami wewnętrznymi. Na giełdach światowych ceny zboża rosną jednak w Polsce widoczny jest zastój spowodowany brakiem zainteresowania kupców polskim zbożem.

Pojawia się przypuszczenie, że zaistniała niekorzystna sytuacja związana jest z niekontrolowanym przypływem zboża z Ukrainy, w związku z czym polscy rolnicy nie mają gdzie sprzedać zapasów ze zbiorów w 2021 roku.

Apeluję do Pana Premiera o podjęcie skutecznych działań na rzecz polskich rolników!

Czytaj więcej: Apel Prezesa KRIR w sprawie sytuacji na rynku zbóż

Ministerstwo Aktywów Państwowych w sprawie cen nawozów

W odpowiedzi na wystąpienie Krajowej Rady Izb Rolniczych z 29 marca 2022 r. w sprawie udzielenia rolnikom pomocy do zakupu nawozów, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Karol Rabenda przekazał 9 czerwca br. następującą odpowiedź.

Na wysokie ceny nawozów przekładają się przede wszystkim rekordowe ceny gazu ziemnego, a także niespotykana dotąd duża zmienność i dynamika ich wzrostu, jak również znaczący wzrost cen uprawnień do emisji CO2. Należy mieć na uwadze, że obecna sytuacja na rynku nawozów azotowych jest ogromnym wyzwaniem zarówno dla rolników, jak również producentów nawozów, którzy prowadzą procesy produkcyjne w oparciu o drogi surowiec. Z informacji podawanych do publicznej wiadomości przez spółki z udziałem Skarbu Państwa wynika, że ryzyko biznesowe związane z wysokimi cenami gazu i ich wielką zmiennością powoduje, że największym wyzwaniem dla europejskich producentów nadal pozostaje stałe utrzymywanie produkcji na maksymalnym poziomie.

Czytaj więcej: Ministerstwo Aktywów Państwowych w sprawie cen...

Świętokrzyskie Smaki Regionu

IMG 6101XXI finał Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”
W niedzielę 12 czerwca w Parku Etnograficznym w Tokarni odbył się finał wojewódzki Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, w którym uczestniczyło 35 finalistów. Produkty w konkursie należały do czterech kategorii. Były to Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego, produkty regionalne pochodzenia roślinnego, napoje regionalne i inne produkty regionalne. W konkursie uhonorowano laureatów 11 nagrodami głównymi, których fundatorem był Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz 9 wyróżnień sponsorowanych przez firmy z otoczenia rolnictwa, m.in. Świętokrzyską Izbę Rolniczą, Jednostkę certyfikującą PNG oraz KOWR.

Czytaj więcej: Świętokrzyskie Smaki Regionu

Samorząd rolniczy w sprawie terminu złożenia wniosku dot.dopłat do nawozów

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 6 czerwca 2022 r. do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka w sprawie dopłat do zakupionych nawozów, która jest obecnie dla rolników priorytetowa.

Do 31 maja 2022 r. rolnicy mogli ubiegać się o przyznanie dofinansowania do zakupu nawozów mineralnych. W tym działaniu pomocowym, inaczej niż w przypadku większości wniosków, za datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do biura powiatowego Agencji. Zgodnie z założeniami działania Agencja ma nie uwzględniać dokumentów, które wpłynęły do biur powiatowych ARiMR po 31 maja br. Okazało się, że informacja o szczegółach pomocy nie dotarła do wszystkich rolników. Ze względu na prace polowe rolnicy wysłali wnioski pocztą i nie dotarły one na czas do biur ARiMR.

Czytaj więcej: Samorząd rolniczy w sprawie terminu złożenia...

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2