Jeszcze o interwencji na rynku trzody oraz drobiu

Przedstawiamy Państwu odpowiedź resortu rolnictwa na pismo KRIR, będące realizacją wniosku z Posiedzenia KRIR. Pismo KRIR    odp. MRiRW

W kwestii szacowania szkód łowieckich - odpowiedź ministra

W załączeniu przedstawiamy odpowiedź Ministra Klimatu i Środowiska na wniosek dotyczący ustanowienia nadzoru nad kołami łowieckimi przez starostów powiatowych oraz w sprawie unormowania kwestii szacowania szkód w uprawach, w sytuacji, w których koła łowieckie odmawiają szacowania szkód pomimo zgłoszenia bądź opóźniają się celowe z podjęciem działań, uniemożliwiając rolnikowi wniesienie pozwu o odszkodowanie.

 odp Min Klimatu i Śr.   pismo DIR   I pismo KRIR  pismo PIR

Kolejne wystąpienie dot. jakości parametrów płodów rolnych i rzetelności badań

W załączeniu przedstawiamy Państwu do wiadomości kolejne wystąpienie w sprawie stworzenia systemu odwoławczego dotyczącego jakości parametrów płodów rolnych, które zostało wystosowane przez Krajową Radę Izb Rolniczych Pobierz.

Lista odmian zalecanych

Przekazujemy Państwu do wiadomości i wykorzystania Listę odmian zalecanych do uprawy przekazaną przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych. Stosowanie tych odmian w uprawach daje  gwarancję uzyskania lepszych efektów gospodarczych niż w przypadku innych odmian, co potwierdzają wieloletnie badania wykonywane przez w/w COBORU. Lista wraz z pismem przewodnim

Nie będzie zmian dotyczących przepustów w prawie o drogach publicznych

Jak pisaliśmy pod koniec grudnia ub roku KRIR wystąpiła z wnioskiem w sprawie utrzymania przepustów znajdujących się pod zjazdami z dróg publicznych ( http://www.sir-kielce.pl/index.php/1158-wniosek-o-zmiane-przepisow-ustawy-o-drogach-publicznych-przepusty), Ministerstwo Infrastruktury w dniu 1 lutego 2021 r. informuje co następuje:)

"Na wstępie należy wyjaśnić że zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) zjazd to połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W myśl art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych budowa albo przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu.

Czytaj więcej: Nie będzie zmian dotyczących przepustów w...

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2