Minister Sprawiedliwości nie ma możliwości wstrzymania egzekucji komorniczych

Krajowaj Rada Izb Rolniczych zwróciła się z prośbą do Ministra Sprawiedliwości o zawieszenie wszelkich czynności komorniczych w gospodarstwach rolnych na okres od 3 do 6 miesięcy. W odpowiedzi ministerstwo poinformowało, że obowiązujące przepisy prawne nie upoważniają Ministra Sprawiedliwości, w ramach sprawowanego przez niego nadzoru zwierzchniego nad działalnością komorników sądowych oraz zewnętrznego nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów powszechnych w postępowaniach egzekucyjnych, do zawieszenia jakiegokolwiek postępowania egzekucyjnego, względnie do złożenia do komornika lub sądu wniosku o zawieszenie takiego postępowania.

Czytaj więcej: Minister Sprawiedliwości nie ma możliwości...

Wniosek o skrócenie czasu obowiązkowego wypasu bydła

Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o skrócenie terminu obowiązkowego wypasu bydła w działaniu „Dobrostan zwierząt” w związku z przesunięciem terminu składania wniosków do 15 czerwca 2020 r. pobierz

KRIR w sprawie nierównego traktowania w przepisach tarczy antykryzysowej

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, wystąpił 27 maja 2020 r. do Premiera Mateusza Morawieckiego, w związku z pojawiającymi się sygnałami od rolników z całego kraju, dotyczącymi nierównego traktowania tej grupy zawodowej w rozwiązaniach przewidzianych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.), o podjęcie działań w niniejszej sprawie.

Czytaj więcej: KRIR w sprawie nierównego traktowania w...

Przedłużenie terminu składania wniosków o dopłaty do materiału siewnego

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 27 maja 2020 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wydłużenie terminu składania wniosków o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, w związku z trwającą sytuacją epidemiczną w kraju, utrudniającą załatwianie spraw urzędowych związanych z prowadzeniem gospodarstw rolnych oraz z przedłużeniem terminów składania wniosków o płatności bezpośrednie oraz na inne działania administrowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. pismo KRIR

Inicjatywa ubezpieczenia zwierząt gospodarskich od ryzyka padnięcia

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 27 maja 2020 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przeanalizowanie możliwości wprowadzenia zmiany w ustawie o ubezpieczeniu upraw i zwierząt gospodarskich w taki sposób, aby możliwe było ubezpieczenie zwierząt od padnięcia. Obecne przepisy umożliwiają zawarcie polisy ubezpieczenia z dopłatą skarbu państwa do składki z tytułu ubezpieczenia bydła koni, owiec, kóz, drobiu lub świń od ryzyka wystąpienia szkód w wyniku uboju z konieczności, jednak nie ma możliwości ubezpieczenia od padnięcia zwierzęcia.

Czytaj więcej: Inicjatywa ubezpieczenia zwierząt gospodarskich...

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2