Realizacja operacji pn. „Soja – alternatywa w produkcji roślinnej dla rolników”

logotypy

Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 realizuje operację pn. „Soja – alternatywa w produkcji roślinnej dla rolników”. W ramach projektu w dniach 04-05.10.2021 r. zorganizowany zostanie wyjazd studyjny połączony z konferencją, których celem jest wzrost wiedzy wśród mieszkańców, rolników z terenu województwa świętokrzyskiego oraz zaprezentowanie dobrych praktyk i kreatywności w zakresie uprawy soi.

Czytaj więcej: Realizacja operacji pn. „Soja – alternatywa w...

Bobry ponownie tematem korespondencji z ministerstwem

 W odpowiedzi na wniosek z posiedzenia KRIR w sprawie ograniczenia populacji bobra i zobligowania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o intensyfikację działań w sprawie szkód powodowanych przez te zwierzęta  Ministerstwo Infrastruktury w piśmie z dnia 8 września 2021 r. infromuje, co następuje:

Bóbr europejski jest gatunkiem objętym ochroną częściową zgodnie z załącznikiem 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2016 r. poz. 2183). Rozporządzenie to zabrania między innymi umyślnego zabijania, usuwania lub uszkadzania nor, żeremi, tam lub innych schronień, a także zakazuje umyślnego płoszenia lub niepokojenia osobników wyżej wymienionego gatunku.

Czytaj więcej: Bobry ponownie tematem korespondencji z...

Import wieprzowiny na cenzurowanym

KRIR wystąpiła na wniosek izb rolniczych do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o monitorowanie importu wieprzowiny z krajów Unii Europejskiej, w szczególności z Niemiec i Belgii. W odpowiedzi w piśmie z dnia 6 września 2021 MRiRW informuje co następuje:

Obrót wewnątrzunijny mięsem wieprzowym pozyskanym od świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej w tym przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) odbywa się na zasadach określonych w przepisach unijnych

Czytaj więcej: Import wieprzowiny na cenzurowanym

KRIR wnioskuje w sprawie poręczeń kredytowych

Przekazujemy do Państwa wiadomości odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek z posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie gwarancji bankowych, które w praktyce są niedostępne, zwłaszcza dla młodych rolników o dużym potencjale rozwojowym gospodarstw. KRIR   MRiRW

Pozytywne zmiany w rolniczym handlu detalicznym

Rada Ministrów przyjęła Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego. Jest to narzędzie, którego celem jest wzmocnienie pozycji rolnika na rynku spożywczym poprzez skrócenie łańcucha dystrybucji i dotarcie bezpośrednio do konsumentów ze swoją ofertą. Najważniejsze ułatwienia wprowadzane tą nowelizacją to:

Czytaj więcej: Pozytywne zmiany w rolniczym handlu detalicznym

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2