GIEŁDOWY RYNEK ROLNY: MAGAZYNY ZWOLNIONE Z OPŁAT

 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach uprzejmie informuje, że Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. podjął decyzję o zwolnieniu magazynów przystępujących/działających w Systemie Magazynów Autoryzowanych z opłat do 31 grudnia 2021 r. Giełdowy Rynek Rolny działa na podstawie licencji udzielonej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Zwolnienie z opłat dotyczy:

* złożenia wniosku o autoryzację magazynu zbożowego,
* przeprowadzenia dodatkowej kontroli autoryzacyjnej,
* uczestnictwa w Systemie Magazynów Autoryzowanych (tzw. opłaty
rocznej).

Czytaj więcej: GIEŁDOWY RYNEK ROLNY: MAGAZYNY ZWOLNIONE Z OPŁAT

Interwencja ŚIR i KRIR w związku z trudną sytuacją na rynku trzody chlewnej

W związku z trudną sytuacją producentów wieprzowiny Zarząd ŚIR wystąpił do KRIR z wnioskiem o interwencję. Poniżej publikujemy pisma, którymi KRIR nadała bieg sprawie

wystąpienie  ŚIR     odp. KRIR     wyst. do Komisarza J.Wojciechowskiego      wyst. do MRiRW

KRIR zabiega o to aby rolnik na emeryturze mógł prowadzić działalność rolniczą

W załączeniu wystąpienie Zarządu KRIR do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizujące wniosek przyjęty podczas Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych w dn. 9.12.2020 r. w sprawie zmiany przepisów, aby rolnik przechodzący na emeryturę mógł nadal prowadzić gospodarstwo rolne pobierz

Wskaźniki dotyczące działań inwestycyjnych pozostaną na niezmienionym poziomie

W dniu 12 stycznia 2021 r. MRiRW odniosło się do wniosku KRIR  w sprawie obniżenia wskaźników dotyczących działań inwestycyjnych PROW w związku z trudną sytuacją, która wystąpiła w wielu gospodarstwach rolnych na skutek pandemii COVID-19, a także problemów spowodowanych epidemią ASF i poinformowało, że nie ma konieczności zmiany ogólnych zasad obowiązujących w instrumencie wsparcia „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, ponieważ istnieją rozwiązania, które mogą być stosowane w przypadku zaistnienia trudności z realizacją zobowiązań przez poszczególnych rolników:

Czytaj więcej: Wskaźniki dotyczące działań inwestycyjnych...

Wniosek o zmianę przepisów ustawy o drogach publicznych - przepusty

W dniu 22 grudnia 2020 r. Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas VI posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, które odbyło się 9 grudnia 2020 r., zwrócił się do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka o zmianę przepisów artykułu 30 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087 ).

Wyżej wymienione przepisy nałożyły obowiązek utrzymywania zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami przez właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. Jeżeli zjazdy, które są w pasie drogowym, nie będą utrzymane w należytym stanie przez właścicieli lub użytkowników działek, zostanie nałożona na nich kara lub zostaną one rozebrane.

Czytaj więcej: Wniosek o zmianę przepisów ustawy o drogach...

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2