ONW - dlaczego wstrzymano wypłaty przejściowe?

Przedstawiamy do wiadomości Państwa odpowiedź na wniosek - pytanie zgłoszone po VII Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 24 marca 2021 r. przez Członków KRIR - czy rzeczywiście brak jest płatności przejściowych w latach 2021-2022 w ramach działania ONW?        pismo KRIR na wniosek Podlaskiej IR odpowiedź MRiRW   załącznik MRiRW

W sprawie uruchomienia kredytów preferencyjnych

13 kwietnia 2021 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o opracowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań umożliwiających uzyskanie kredytów przez producentów rolnych, np. z zabezpieczeniem przyznanych płatności bezpośrednich, na zasadzie rozwiązania stosowanego od lutego 2016 r.

Czytaj więcej: W sprawie uruchomienia kredytów preferencyjnych

KRIR zabiera głos w sprawie Lokalnych Grup Rybackich

W załączeniu pismo Zarządu KRIR skierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie istotnych zmian, które mają dotyczyć działalności Rybackich LGD w przyszłym okresie programowania. KRIR stoi na stanowisku, że utrzymanie wsparcia dla LGR jest koniecznością, szczególnie ze względu na gospodarczą jak i korzystną dla środowiska przyrodniczego działalność LGR pobierz

Czy Unia zaprzestanie promocji mięsa?

IMG 6671Komisja Europejska prowadzi w tym roku ocenę skutków, aby zdecydować w jaki sposób należy zrewidować politykę promocyjną, aby była bardziej wydajna, ale także aby lepiej przyczynić się do osiągnięcia celu zrównoważonego rozwoju strategii „Od pola do stołu”.

Niemniej jednak Copa-Cogeca otrzymała informacje bezpośrednio od działu DG AGRI odpowiedzialnego za promocję, że przegląd, pod silną presją wiceprzewodniczącego wykonawczego Timmermansa, może pójść jeszcze dalej i zakończyć promocję mięsa (nawet jeśli jest produkowane w sposób zrównoważony) oraz wielu innych produktów (niektórych oznaczeń geograficznych, wina i innych),

Czytaj więcej: Czy Unia zaprzestanie promocji mięsa?

Wielkanocne Życzenia

o pisankiZ okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych serdeczne życzenia radosnych Świąt i nadziei jaką daje Zmartwychwstanie

wszystkim Rolnikom, Współpracownikom i Przyjaciołom życzą

Zarząd i Pracownicy Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

 

 

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2