Produkt lokalny i turystyczny szansą na rozwój regionu - realizacja Projektu z dofinansowaniem KSOW

logotypy

Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 realizuje operację pn. „Produkt lokalny i turystyczny szansą na rozwój regionu”. W ramach projektu w dniach 15-18.07.2020 r. zorganizowany zostanie wyjazd studyjny, którego celem jest wzrost wiedzy wśród 45 rolników z terenu województwa świętokrzyskiego poprzez udział w szkoleniu pn. „Produkt lokalny i turystyczny szansą na rozwój regionu” oraz zaprezentowanie dobrych praktyk i kreatywności w zakresie przedsiębiorczości dzięki wykorzystaniu potencjału lokalnego i walorów turystycznych w budowaniu dochodowej działalności gospodarczej na przykładzie projektów zrealizowanych przez beneficjentów z terenu działania Suwalsko-Sejneńskiej Lokalnej Grupy Działania.

Czytaj więcej: Produkt lokalny i turystyczny szansą na rozwój...

Sytuacja na rynku drobiu w związku z epidemią Covid -19

W załączeniu przedstawiamy korespondencję pomiędzy KRIR i  ministerstwem rolnictwa, dotyczącą kryzysowej sytuacji na rynku drobiu KRIR  MRiRW

Nadzór nad odstrzałem sanitarnym dzików

W załączeniu przedstawiamy pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych i informację Głównego Inspektoratu Weterynaryjnego w sprawie realizacji odstrzału sanitarnego  KRIR  GIW

Uwagi KRIR do znoszenia skutków ASF

W dniu 29.06. 2020r. Zarząd KRIR wystapił do Ministra Rolnictwa z propozycjami  złagodzenia skutków występowania ASF. W załączeniu pismo do Państwa wiadomości pobierz

Jeszcze o pomocy suszowej

W związku z pismem KRIR w sprawie realizacji pomocy suszowej za 2019 r. resort rolnictwa poinformował, iż uwzględniając przeznaczenie dodatkowych środków na pomoc dla producentów rolnych w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, o której mowa w § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) planuje się, że w najbliższych dniach pomoc otrzymają wszyscy producenci, w których gospodarstwach rolnych szkody spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej oraz wypłacona zostanie pomoc w formie de minimis do wyczerpania krajowego limitu tej pomocy w 2020 r.

Czytaj więcej: Jeszcze o pomocy suszowej

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2