ŚIR apeluje do Wojewody o poparcie wniosku

W obliczu przedłużającej się procedury oceny wniosków złożonych przez rolników, których gospodarstwa ucierpiały na skutek suszy Świętokrzyska Izba Rolnicza wystąpiła do Wojewody Świętokrzyskiej  Agaty Wojtyszek. W swoim piśmie zarząd ŚIR pisze " Przedstawiciele samorządu rolniczego województwa świętokrzyskiego z niezadowoleniem odnoszą się do sytuacji związanej z likwidacją skutków suszy w rolnictwie jaka dotknęła wiele regionów naszego kraju, w tym woj. świętokrzyskie.
Od maja tego roku izby rolnicze wnioskowały o zabezpieczenie środków na pomoc poszkodowanym przez suszę gospodarstwom oraz zmianę sposobu szacowania strat, zwiększenia liczby stacji i posterunków pomiarowych zarządzanych przez JUNG – PIB zajmujących się Monitoringiem Suszy Rolniczej.
Nasze wnioski i postulaty uważano za przesadzone. W skład gminnych komisji powołano przedstawicieli samorządu rolniczego, którzy w ramach własnego czasu wykonali ogromną pracę wizytując setki hektarów upraw dotkniętych suszą.

Czytaj więcej: ŚIR apeluje do Wojewody o poparcie wniosku

Zarząd ŚIR zwraca się do unijnego Komisarza w sprawie polskich sadowników

W obliczu coraz większego kryzysu w gospodarstwach sadowniczych Zarząd ŚIR zwrócił się do Philipa Hogana Komisarza UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. W swoim wystąpieniu pisze:

"Zakaz handlu z Rosją w efekcie konfliktu z Ukrainą i sankcji nałożonych przez UE, a w odwecie embargo ze strony Rosji jest bardzo niekorzystny dla sadowników w Polsce i całej Unii Europejskiej.
Domagamy się od UE kontynuowania programu wspierającego producentów poszkodowanych przez ten kryzys. Polska przed embargiem była największym eksporterem jabłek i innych produktów żywnościowych do Rosji. Zakaz handlu trwa już cztery lata i jak do tej pory nie udało się znaleźć alternatywnego rynku eksportowego a sytuacja w Ukrainie jest daleka od stabilizacji i może trwać latami. W bieżącym sezonie destabilizacja z racji wysokich plonów na rynku jabłek będzie wyjątkowo dotkliwa. Już widoczny jest ogromny spadek cen w Polsce, a to zepsuje rynek całej Unii Europejskiej w tej branży.

Czytaj więcej: Zarząd ŚIR zwraca się do unijnego Komisarza w...

Trwają prace porządkujące przepisy w sprawie zatrudniania cudzoziemców

Na wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej KRIR wnioskowała w sprawie uporoszczenia procedury zatrudniania cudzoziemców. Zachęcamy do zapoznania się z wnioskiem oraz odpowiedzią ministerstwa.

Wniosek KRIR    odpowiedź MRiRW

Czy użytki zielone będą objęte monitoringiem suszy?

Wniosek w sprawie objęcia użytków zielonych monitoringiem suszy złożyła KRIR z inicjatywy Pomorskiej Izby Rolniczej. W załączeniu korespondencja z odpowiedzią MRiRW

Wniosek PIR  KRIR Odp. MRiRW

Problem szarka komośnika w uprawie buraka cukrowego

KRIR na wniosek Lubelskiej Izby Rolniczej zwróciła sie do ministerstwa rolnictwa o zapewnienie ochrony plantacji buraka cukrowego przed szarkiem komośnikiem, groźnym szkodnikiem, który coraz częściej stwarza zagrożenie w uprawie buraka. W załączeniu korespondencja: wniosek KRIR, odpowiedź MRiRW

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2