Trudna sytuacja producentów warzyw

Na wniosek Pomorskiej Izby Rolniczej, Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się producenci warzyw. W załączeniu wystąpienie KRIR oraz odpowiedź resortu rolnictwa.  

GIEŁDOWY RYNEK ROLNY: MAGAZYNY ZWOLNIONE Z OPŁAT

 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach uprzejmie informuje, że Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. podjął decyzję o zwolnieniu magazynów przystępujących/działających w Systemie Magazynów Autoryzowanych z opłat do 31 grudnia 2021 r. Giełdowy Rynek Rolny działa na podstawie licencji udzielonej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Zwolnienie z opłat dotyczy:

* złożenia wniosku o autoryzację magazynu zbożowego,
* przeprowadzenia dodatkowej kontroli autoryzacyjnej,
* uczestnictwa w Systemie Magazynów Autoryzowanych (tzw. opłaty
rocznej).

Czytaj więcej: GIEŁDOWY RYNEK ROLNY: MAGAZYNY ZWOLNIONE Z OPŁAT

Interwencja ŚIR i KRIR w związku z trudną sytuacją na rynku trzody chlewnej

W związku z trudną sytuacją producentów wieprzowiny Zarząd ŚIR wystąpił do KRIR z wnioskiem o interwencję. Poniżej publikujemy pisma, którymi KRIR nadała bieg sprawie

wystąpienie  ŚIR     odp. KRIR     wyst. do Komisarza J.Wojciechowskiego      wyst. do MRiRW

KRIR zabiega o to aby rolnik na emeryturze mógł prowadzić działalność rolniczą

W załączeniu wystąpienie Zarządu KRIR do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizujące wniosek przyjęty podczas Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych w dn. 9.12.2020 r. w sprawie zmiany przepisów, aby rolnik przechodzący na emeryturę mógł nadal prowadzić gospodarstwo rolne pobierz

Odpowiadając na wniosek Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił następujące wyjaśnienia:

Czytaj więcej: KRIR zabiega o to aby rolnik na emeryturze mógł...

Wskaźniki dotyczące działań inwestycyjnych pozostaną na niezmienionym poziomie

W dniu 12 stycznia 2021 r. MRiRW odniosło się do wniosku KRIR  w sprawie obniżenia wskaźników dotyczących działań inwestycyjnych PROW w związku z trudną sytuacją, która wystąpiła w wielu gospodarstwach rolnych na skutek pandemii COVID-19, a także problemów spowodowanych epidemią ASF i poinformowało, że nie ma konieczności zmiany ogólnych zasad obowiązujących w instrumencie wsparcia „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, ponieważ istnieją rozwiązania, które mogą być stosowane w przypadku zaistnienia trudności z realizacją zobowiązań przez poszczególnych rolników:

Czytaj więcej: Wskaźniki dotyczące działań inwestycyjnych...

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2