Ochrona praw nabytych rolników przed zabudową mieszkaniową

W załączeniu zamieszczamy odpowiedź Ministerstwa Rozwoju na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych, dotyczący ochrony praw nabytych rolników przed zabudową terenów wiejskich pobierz

Targi AGROTECH w marcu odwołane, odbędą się w innym terminie

 W związku z sytuacją zagrożenia rozwoju epidemii zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2, występującą w ostatnim czasie także w Polsce, podjęta została decyzja o przeniesieniu Targów AGROTECH na inny, nie znany jeszcze dziś termin. W związku z tym informujemy, iż cała impreza targowa oraz towarzyszące jej wydarzenia zaplanowane wcześniej ulegają czasowemu odwołaniu. Nie odbędą się także posiedzenia rad powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. W załączeniu Komunikat

Informacja dla odwiedzających targi AGROTECH

Państwowa Inspekcja Pracy zaprasza na seminarium w dniu otwarcia targów AGROTECH tj. 13 marca o godzinie 12.. Seminariu dotyczy zatrudniania cudzoziemców w Posce. Poniżej pełna informacja na ten temat

pobierz

W sprawie zmiany stawek podaktu akcyzowego od paliwa rolniczego

 Prezentujemy odpowiedź MRiRW na pismo  KRIR w sprawie zwiększenia stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. pobierz

Nawadnianie w ramach "Modernizacji"

Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotycząca naboru wniosków w obszarze nawadniania w ramach operacji typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" pobierz

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2