Wniosek KRIR o uruchomienie procedury antymonopolowej

Krajowa Rada Izb Rolniczych realizując wniosek z XII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się 6 czerwca 2018 roku wystąpiła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uruchomienie procedury antymonopolowej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w odniesieniu do rynku owoców miękkich.

wystąpienie KRIR  odpowiedź MRiRW

Do 5 listopada można składać wnioski na Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej

W załączeniu informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pobierz

W sprawie wypłaty pomocy dla rolników poszkodowanych przez suszę

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła na wniosek izb wojewódzkich w sprawie wypłaty odszkodowań dla rolników poszkodowanych przez suszę. W załączeniu wniosek KRIR i odpowiedź MRiRW

Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin informuje o istnieniu i zachęca do korzystania z Platformy Sygnalizacji Agrofagów pobierz

KRIR chce uczestniczyć w konsultacjach

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o włączenie do listy organizacji, które uczestniczą w konsultacjach dotyczących zmiany przepisów prawnych dotyczących gospodarki wodnej w załączeniu

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2