Nie będzie zmian limitów w ramach RHD

Finał Konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo 2019 23 230x130W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 24 października 2023 r. w sprawie zwiększenia maksymalnego limitu dla świeżego mięsa wołowego, wieprzowego, baraniego, koziego i końskiego oraz produkowanych z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych i mięsa mielonego zbywanych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, resort rolnictwa poinformował, co następuje.

Zgodnie z przepisami z zakresu bezpieczeństwa żywności dotyczącymi RHD (1), maksymalny limit zbywania ww. produktów pochodzenia zwierzęcego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego wynosi 2300 kg rocznie i ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do dostarczania tych produktów ww. zakładom, nie zaś do ich zbywania/sprzedaży konsumentom.

Czytaj więcej: Nie będzie zmian limitów w ramach RHD

Nowo wybrani w organach SIR VII kadncji

W dniu 3 listopada 2023 roku odbyło się I Walne Zgromadzenie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej VII kadencji (2023-2027). Podczas obrad powołano Zarząd, Delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych, Komisję Rewizyjną i Komisję Budżetową oraz Komisję ds. Kobiet, Młodzieży i Wiejskiego Gospodarstwa Domowego.

W wyniku przeprowadzonego głosowania wybrano Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w składzie:
Prezes – MIROSŁAW FUCIA – gmina Skalbmierz, powiat kazimierski
Wiceprezes - JACEK WACH - gmina Busko-Zdrój, powiat buski

Członkowie Zarządu:
ALEKSANDER BIDAS – gmina Wilczyce, powiat sandomierski
BOGUSŁAW MĄKA – gmina Bałtów, powiat ostrowiecki
HENRYK SZMIT – gmina Pińczów, powiat pińczowski

Delegatem do Krajowej Rady Izb Rolniczych został – PAWEŁ ZAGAJA
gmina Nowy Korczyn, powiat buski.

Czytaj więcej: Nowo wybrani w organach SIR VII kadncji

Regulamin naboru wniosków w interwencjach pszczelarskich

Przekazujemy informację otrzymaną z ARiMR w sprawie opublikowania Regulaminu naboru wniosków w interwencjach pszczelarskich:

 SZANOWNI PAŃSTWO,

uprzejmie informuję, iż w dniu dzisiejszym został opublikowany Regulamin naborów wniosków o przyznanie pomocy dla nw. interwencji w sektorze pszczelarskim na rok pszczelarski 2024 w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz ogłoszenie o naborach wniosków o przyznanie pomocy dla interwencji w sektorze pszczelarskim, tj.:

Czytaj więcej: Regulamin naboru wniosków w interwencjach...

Kombajny na drogach czy możliwa jest liberalizacja obowiązujących przepisów?

W nawiązaniu do licznych wystąpień samorządu rolniczego, w tym Świętokrzyskiej Izby Rolniczej , przedstawiamy odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury w sprawie propozycji liberalizacji przepisów dotyczących ruchu drogowego, w szczególności możliwości poruszania się m.in kombajnów rolniczych po drogach publicznych. Pismo KRIR  odpowiedż MI

Aplikacja suszowa ciągle wymaga udoskonalenia

W nawiązaniu do korespondencji z resortem rolnictwa w sprawie problemów z działaniem aplikacji suszowej oraz koniecznością wydłużenia terminu składania wniosków za pośrednictwem aplikacji, 26 października 2023 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych ponownie przesłał wnioski wojewódzkich izb rolniczych w tej sprawie oraz wniósł ponownie o wydłużenie terminu składania wniosków o oszacowanie szkód za pośrednictwem aplikacji publicznej do dnia 30 listopada br.

Czytaj więcej: Aplikacja suszowa ciągle wymaga udoskonalenia

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2