Obradowały rady powiatowe ŚIR

IMG 2943W dniu 14 września br. w Skarżysku-Kamiennej odbyło się posiedzenie rad powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Ze względu na sytuację epidemiologiczną to pierwsze posiedzenie w tym roku i wielce prawdopodobne, że jedyne.
Posiedzenie odbywało się w atmosferze merytorycznej dyskusji, dotyczącej bieżących spraw w rolnictwie. W spotkaniu uczestniczyli delegaci rad powiatowych, członkowie zarządu ŚIR i pracownicy biura ŚIR. Gościem był Pan Robert Nowak reprezentujący zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych. W swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na sprawy ważne dla rolnictwa, które ostatnio zdominowały pracę KRIR. Ocenił zmiany w rządzie, dotyczące także resortu rolnictwa, jako niekorzystne w obecnej sytuacji, kiedy potrzebna jest stabilizacja, kiedy są negocjacje do nowego PROW-u.

Były już minister K.Ardanowski doskonale znał ten temat. To jest niekorzystne- powiedział. Podziękował rolnikom, którzy wzięli udział w proteście w Warszawie. Był on skierowany przeciwko wprowadzeniu nowych przepisów dot.ochrony zwierząt ( tzw. piątki Kaczyńskiego). Mówił o przezwyciężaniu pewnej ideologii, która próbuje przesunąć hodowlę i produkcję mięsa na boczny tor, co jest niezgodne z naturą. Rolnicy zajmujący się hodowlą podlegają jak wszyscy wymogom prawnym, utrzymują swoje zwierzęta w dobrostanie. Ponadto im lepsze warunki utrzymania zwierząt, tym lepsze otrzymują wyniki hodowli, lepsze zyski. Domniemanie, że działają na szkodę zwierząt jest absurdalne. Mówił także o tym, iż trwają cały czas dyskusje nt. prawa łowieckiego w kontekście szkód łowieckich. Najbardziej rozsądne po tylu latach dyskusji i prób załatwienia tematu wydaje się powstanie funduszu odszkodowawczego. Cały czas tematem ważnym jest także sprawa ASF. Także sprawa ubezpieczeń majątkowych i ubezpieczeń emerytalnych. W sprawie ubezpieczeń majątkowych KRIR pracuje nad tym aby zmienić system tak, aby pieniądze z tych ubezpieczeń trafiały nie do firm ubezpieczających ale do rolników. Proponowane są różne warianty ale to kwestia lobbingu, przede wszystkim powiedział R.Nowak. Natomiast ubezpieczenia emerytalne – tutaj chodzi o to aby te składki (KRUS) były doliczane do innych emerytur oraz aby rolnicy nie musieli się pozbywać gospodarstw przy przechodzeniu na emeryturę. Znaczącą część prac KRIR stanowi współpraca zagraniczna, jednak w tym okresie (pandemii) ta współpraca kuleje z oczywistych względów.
Zebrani delegaci, rolnicy zadawali pytania odnoszące się do wypowiedzi Gościa. M.in. pytania dotyczyły likwidacji szkód i niekorzystnych, wręcz złych ocen tych szkód przez firmy ubezpieczeniowe, dopłat do paliwa rolniczego dla hodowców kóz, owiec i koni, którzy tych dopłat nie mają. Był też postulat dotyczący wydawania legitymacji emerytalnej dla rolników, gdyż bez niej nie mogą skorzystać z ulg przysługujących emerytom. Także sprawa konieczności zmian w ubezpieczeniach, tak aby ubezpieczenie działało w całym obejściu rolnika np. w garażu także bo całe gospodarstwo jest miejscem pracy rolnika a nie tylko pole i budynki inwentarskie. Zebrani poruszali wiele problemów dotyczących ubezpieczeń i odszkodowań z KRUS. Próbował się do nich odnieść wicedyrektor oddziału KRUS w Kielcach Pan Jarosław Królicki. Zapraszał do oddziału celem wyjaśnienia bulwersujących spraw, szczególnie dotyczących tzw. wyrzucenia z KRUS, jeżeli rolnik pobiera zasiłek na opiekę nad starszym rodzicem wymagającym opieki (cyt. z wypowiedzi delegatów). Nie zabrakło głosów o tym, że rolnicy są traktowani jak „drugi sort” przez obecną ekipę rządzącą.
Na posiedzeniu obecna była także dyrektor GUS w Kielcach Pani Agnieszka Piotrowska – Piątek, która zaapelowała o udział w powszechnym spisie rolnym, przedstawiła jego cele i dodała, że jest to powszechny obowiązek w ramach umowy międzynarodowej. Zachęcała także do odwiedzania stoiska promocyjnego GUS.
Gościem zebrania był także przedstawiciel ARiMR Pan Szymon Szczodrak – naczelnik wydziału, który mówił o bieżącej współpracy z rolnikami i rzeczowo odpowiadał na zadawane przez uczestników pytania. Posiedzeniu rad powiatowych towarzyszyła konferencja dotycząca uprawy i zalet topinamburu, w której wykład poprowadziły panie z Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie – dr hab. inż. Joanna Puła i mgr Andżelika Kliszcz. Temat wykładu „Topinambur nadzieją polskiego rolnictwa – właściwości, zastosowanie i szerokie spektrum działania”.
Ewa Borycka
Gł.Specjalista ds. agroturystyki i wgd

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2