Ministerstwo zapewnia o pomocy w 100 procentach

Przekazujemy odpowiedź MRiRW na wniosek z V Posiedzenia KRIR dotyczący pomocy covid dla producentów trzody w cyklu otwartym. wniosek KRIR   odp. MRiRW

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2