W kwestii szacowania szkód łowieckich - odpowiedź ministra

W załączeniu przedstawiamy odpowiedź Ministra Klimatu i Środowiska na wniosek dotyczący ustanowienia nadzoru nad kołami łowieckimi przez starostów powiatowych oraz w sprawie unormowania kwestii szacowania szkód w uprawach, w sytuacji, w których koła łowieckie odmawiają szacowania szkód pomimo zgłoszenia bądź opóźniają się celowe z podjęciem działań, uniemożliwiając rolnikowi wniesienie pozwu o odszkodowanie.

 odp Min Klimatu i Śr.   pismo DIR   I pismo KRIR  pismo PIR

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2