Rolnicy są w trudnej sytuacji, nie mogąc ubezpieczyć swoich upraw

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do Minstra Rolnictwa w sprawie wyasygnowania dodatkowej puli środków do ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich oraz zmiany systemu ubezpieczeń. Obecnie corocznie powtarza się sytuacja wyczerpania dopłat do ubezpieczeń na początku okresu ubezpieczeniowego . Rolnicy, którzy znajdą się w sytuacji klęski przymrozków lub podobnych szkód nie zawinionych przez nich są pozostawieni bez środków do życia. Jako samorząd rolniczy zabiegamy o to aby sytuacja się zmieniłą, gdyż jest to niedopuszczalne. W załączeniu wniosek KRIR oraz stosowne wnioski z izb regionalnych - Łódzkiej i Lubelskiej

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2