KRIR wnioskuje w sprawie poręczeń kredytowych

Przekazujemy do Państwa wiadomości odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek z posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie gwarancji bankowych, które w praktyce są niedostępne, zwłaszcza dla młodych rolników o dużym potencjale rozwojowym gospodarstw. KRIR   MRiRW

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2