Realizacja operacji pn. „Mało znane rośliny energetyczne i możliwości ich wykorzystania w gospodarstwie rolnym”

logotypy

Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 realizuje operację pn. „ Mało znane rośliny energetyczne i możliwości ich wykorzystania w gospodarstwie rolnym” W ramach projektu w dniach 30-31.08.2022r. zorganizowany zostanie wyjazd studyjny, którego celem jest zwiększanie wiedzy praktycznej mieszkańców, rolników z terenu województwa świętokrzyskiego biorących udział w projekcie w zakresie uprawy i wykorzystania roślin energetycznych oraz możliwości pozyskania dla niego rynków zbytu, dostarczenie praktycznej wiedzy nt. roślin energetycznych w tym: uprawy topinamburu, miskanta olbrzymiego i róży bezkolcowej oraz kontraktowania i skupu.


W trakcie wydarzenia odbędą się wykłady i zajęcia terenowe w gospodarstwie rolnym zajmującym się uprawą roślin energetycznych. Konferencja będzie doskonałą okazją do zapoznania podmiotów uczestniczących w rozwoju obszarów wiejskich oraz impulsem do wprowadzania nowych rozwiązań w rodzinnych gospodarstwach rolnych. Realizacja operacji przyczyni się do wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na wsi, zwiększony zostanie poziom wiedzy i umiejętności. Upowszechniona zostanie wiedza w zakresie tworzenia sieci partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich
Zdobyta wiedza zostanie wykorzystana bezpośrednio w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego. Przyczyni się to do natychmiastowych efektów poprzez wzrost wiedzy i świadomości w zakresie uprawy, przetwórstwa i wykorzystania roślin energetycznych w gospodarstwie rolnym.
Wyjazd studyjny umożliwi nawiązanie nowych kontaktów, wymiany doświadczeń oraz rozpowszechnianie rezultatów tych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. W efekcie uzyskanej wiedzy od ekspertów powstanie więcej nowych gospodarstw uprawiających topinambur, miskanta olbrzymiego i róży bezkolcowej oraz zwiększy się wiedza rolników już uprawiających te rośliny.
Wizyta w gospodarstwie rolnym zajmującym się uprawą roślin energetycznych to bardzo ważny składnik procesu edukacyjnego – uczenie przez doświadczenie w trakcje, którego można uzyskać, odpowiedzi na pytania, które między czasie powstaną, między innymi na temat sposobu uprawy roślin energetycznych, przetwarzania i wykorzystania w rolnictwie oraz bogatych właściwości zdrowotnych.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Schematu II Pomocy Technicznej” Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2