„Modernizacja gospodarstw rolnych” obszar D – termin naboru wydłużony do 19 lipca

W związku z wnioskiem Zarządu KRIR z dnia 19 czerwca 2023 r., Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedłużyło termin naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w obszarze związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu do dnia 19 lipca 2023 r. włącznie.

Komunikat o ww. wydłużeniu naboru dostępny jest pod linkiem: https://www.gov.pl/web/arimr/modernizacja-gospodarstw-rolnych-obszar-d-termin-naboru-wydluzony-do-19-lipca

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2