Czy wypłata pomocy do zbóż i nawozów jest zagrożona? - pyta KRIR

Ministerstwo odpowiada w szybkim trybie

W związku z pytaniami napływającymi od rolników, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 14 września 2023 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przedstawienie informacji o stanie wypłat środków dla rolników dopłat do zbóż i nasion oleistych oraz nawozów w naborach:

pomoc dla producentów pszenicy lub gryki,
pomoc dla producentów pszenicy, gryki oraz kukurydzy,
pomoc dla producentów innych zbóż i rzepaku,
pomoc do zakupionych nawozów.

Rolnicy informują, że realizowana jest wyłącznie pomoc do pszenicy, natomiast ci którzy wnioskowali o pomoc do innych zbóż nie dostają środków, pomimo że spełniają wymagania i otrzymali decyzje o przyznaniu pomocy.

Rolnicy obawiają się, że brakuje środków na wypłatę pomocy dla wszystkich rolników i beneficjenci ostatniego naboru zostaną bez pomocy. pismo KRIR 

 Ministerstwo odpowiada, że rolnicy w liczbie 73,5 tysiąca otrzymali pomoc, natomiast 3 tys rolników otrzymało decyzje odmowne. Część rolników otrzymała pisma o późniejszym wydaniu decyzji tj. grupa ok. 51 tysięcy.  odpowiedź MRiRW

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2