Planowane są prace nad nowelizacją prawa w kwestii odszkodowań za szkody wyrządzone przez gatunki chronione

Jak podaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, odpowiadając na interwencję Krajowej Rady Izb Rolniczych, w związku z odpowiedzialnością Skarbu Państwa za szkody wyrządzone m.in. przez wilki i inne gatunki chronione, oraz wzrastającą liczbą szkód i interwencji, planowane są prace legislacyjne, które mają spowodować właściwą ocenę szkód oraz biorąc pod uwagę kryteria zawarte w planowanym rozporządzeniu, mają zapewnić skuteczną ochronę mienia. W załączeniu Pismo KRIR i odpowiedź MKiŚ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2