Świętokrzyska Izba Rolnicza we współpracy z PIP działa na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia na wsi

„AKADEMIA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA PRACY W ROLNICTWIE”

3Świętokrzyska Izba Rolnica w odpowiedzi na zaproszenie Państwowej Inspekcji Pracy współpracowała przy organizacji działania edukacyjnego pn. „Akademia Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy w Rolnictwie”, które realizowane były w 3 szkołach rolniczych działających na terenie województwa świętokrzyskiego.
„Akademia Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy w Rolnictwie” to program edukacyjny skierowany do uczniów szkół rolniczych, obejmujący kilkudniowe zajęcia w szkole, poprzez naukę połączoną z praktyką i zabawą. Działania edukacyjne realizowane były formie wykładów prowadzonych przez przedstawicieli różnych instytucji (PIP, KRUS, ARiMR, WIORiN, ŚIR, ŚODR, PSP) podczas pierwszych dwóch dni.

W trzecim dniu zorganizowane zostały stoiska oraz quizy i wieloformatowej gry edukacyjnej a także pokazy środków ochrony indywidualnej.

2Chętni uczniowie przystąpili do konkursu wiedzy – test (60 pytań jednokrotnego wyboru) – przeprowadzony w formie on-line. W ostatnim dniu podczas uroczystego apelu miało miejsce podsumowanie i wręczeniem dyplomów, nagród i upominków dla 25 wyróżnionych uczniów.

 

Wspólne działania edukacyjne odbywały się kolejno:
• 6 - 9.11.2023r. w ZS CKR w Sichowie Dużym – w teście wiedzy wzięło udział 157 uczniów. Maksymalna liczba zdobytych punktów – 43;
• 13 - 16.11.2023r. w ZS CKR w Sandomierzu – w teście wiedzy wzięło udział 200 uczniów, w tym 36 uczniów z Ukrainy. Maksymalna liczba zdobytych punktów – 42;
• 20 - 23.11.2023r. w ZS CKR w Chrobrzu – w teście wiedzy wzięło udział 93 uczniów. Maksymalna liczba zdobytych punktów – 42;

Świętokrzyska Izba Rolnicza ufundowała nagrodę za zajęcie 3 miejsca w Konkursie Wiedzy dla każdej ze Szkół o równowartości 300 zł. Wszystkim uczniom uczestniczącym w Akademii gratulujemy zdobytej wiedzy! 

IMG 1631

54

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2