Kłopotliwa sytuacja na rynku zbóż

Przekazujemy do Państwa wiadomości odpowiedź MRiRW na wystąpienia Zarządu KRIR w sprawie sytuacji na rynku zbóż. Dodatkowo zamieszczamy wystąpienia Zarządu KRIR z 29 listopada 2023 r. przekazane do MRiRW w sprawie dopłat do kukurydzy mokrej oraz poparcie postulatów protestujących rolników. Wystąpienie KRIR    Wniosek_kukurydza  Odpowiedź ministerstwa

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2