Zimowisko dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

ZIMOWISKO – ZAKOPANE 12-18 LUTEGO 2024

piekne zdjecia zimy zimowy krajobraz na zdjeciach 2334977Krajowa Rada Izb Rolniczych wraz ze Świętokrzyską Izbą Rolniczą organizuje 7-dniowe zimowisko w czasie ferii w 2024 roku. Zimowisko dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wyłącznie dla dzieci i młodzieży szkolnej urodzonych od dnia 01 stycznia 2008 roku i których przynajmniej jedno z rodziców/ prawnych opiekunów w okresie jakim jest organizowane zimowisko jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego tj. pobiera rentę bądź emeryturę- konieczne jest zaświadczenie z KRUS.

Zimowisko odbędzie się w dniach 12–18 luty 2024r. w górach w Zakopanem w Ośrodku U Franka, ul. Piszczory 19a, 34-500 Zakopane.

Odpłatność za jedno dziecko z rodziny rolniczej wynosi 850,00zł (osiemset pięćdziesiąt złotych)

W ramach kosztów uczestnik zimowiska ma zapewnione:
- zakwaterowanie,
- wyżywienie,
- wycieczki oraz atrakcje,
- opiekę pedagogiczną,
- ubezpieczenie,
- transport na zimowisko z miejsca zbiorki i z powrotem,

Osobą do kontaktu w biurze ŚIR jest: p. Ewelina Stojek tel. 41/341-10-68

,,Wypoczynek zimowy w formie turnusów wyjazdowych dla dzieci rolników w 2024 roku organizowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych we współpracy z Świętokrzyską Izbą Rolniczą został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 900,00 zł na każdego uczestnika.’’

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2