Wniosek do ministra rolnictwa w sprawie uproszczenia ekoschematów

W związku z tym, iż trudno zrealizować w praktyce niektóre wymogi zawarte w ekoschematach, na co zwracają uwagę także rolnicy świętokrzyscy zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do ministra rolnictwa o zmianę terminów rozliczania realizacji ekoschematów. Pismo w ww. sprawie w załączeniu

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2