Wniosek o uruchomienie interwencji i aktualizację mnimalnych cen skupu

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wniosek przyjęty na II. Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych VII kadencji wystąpił 10 stycznia 2024 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań na forum Komisji Europejskiej w celu aktualizacji minimalnych cen skupu płodów rolnych.

Zdaniem delegatów Krajowej Rady obecne ceny przyjęte za podstawę do uruchomienia skupu interwencyjnego odbiegają od realiów obecnej sytuacji rynkowej i gospodarczej w sektorze rolnym.

Konieczne jest wyliczenie kosztów produkcji poszczególnych płodów rolnych oraz wprowadzenie cen minimalnych gwarantowanych na płody rolne w celu uruchomienia skupu interwencyjnego.

Zdaniem samorządu rolniczego uaktualnienie cen minimalnych i uruchomienie interwencji na rynkach rolnych jest jednym z niezbędnych działań, które mogą przyczynić się do rozwiązania problemów powodujących bardzo trudną sytuację w rolnictwie.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2