KRIR popiera protesty rolników niemieckich

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych popiera protesty rolników niemieckich i argumenty, które zmusiły rolników do wyjazdu traktorami na drogi.

Rolnicy polscy tak jak niemieccy domagają się zmian Wspólnej Polityki Rolnej, która powoduje ograniczenia produkcji rolnej w Europie poprzez nakładanie dodatkowych wymagań środowiskowych Zielonego Ładu, w tym realizacji ekoschematów. Zwiększają się również bardzo koszty produkcji związane z sytuacją trwającej wojny w Ukrainie i kryzysem energetycznym. Wszystko to sprawia, że rolnictwo europejskie staje się mniej konkurencyjne na globalnym rynku.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych stoi na stanowisku, że podstawą konkurencyjności rolnictwa europejskiego powinny być stabilne przewidywalne ceny za produkty rolne oraz jednolite wsparcie finansowe we wszystkich krajach członkowskich UE, które może zapewnić tylko zwiększenie budżetu na WPR.

W związku z tym Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w najbliższym czasie planuje wspólne spotkanie z organizacjami rolniczymi krajów V4 poszerzonej o Trójmorze oraz Niemcy i Francję, aby ustalić wspólne stanowisko odnośnie koniecznych zmian w WPR.

źródło: KRIR

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2