Rząd nie przewiduje zwiększenia stawki dopłat za paliwo rolnicze na 2017 r.

W przekazanym do zaopiniowania projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Rada Ministrów nie przewiduje zwiększenia stawki. Stawka zwrotu części podatku akcyzowego została określona jako 1,00 zł na 1 litr oleju opałowego. Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych będzie wynosić 86,00 zł.

Izby Rolnicze wnioskowały o podwyższenie stawki do 1,20 zł/l zużytego oleju napędowego oraz zwiększenie limitu zwrotu do 120l/ha. Dodatkowo samorząd rolniczy wnioskował o przedłużenie okresu składania wniosków od początku sierpnia do końca września, ze względu na nasilenie prac polowych w tym czasie.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2