Żywność sprzedawana przez rolników w ramach rolniczego handlu detalicznego może być produkowana w inkubatorze przetwórczym

W dniu 3 lutego Świętokrzyska Izba Rolnicza wystąpiła z wnioskiem o uwzględnienie istotnych uwag do Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników - wprowadzającej możliwość prowadzenia rolniczego handlu detalicznego w ramach działalności rolniczej na preferencyjnych warunkach oraz rozporządzeń do tej Ustawy. W odpowiedzi MRiRW w piśmie podpisanym przez Podsekretarz Stanu Ewę Lech pisze, że nie ma przeszkód do sprzedaży w ramach rolniczego handlu detalicznego przetworów wyprodukowanych przez rolnika w inkubatorze przetwórczym, którego  nie jest właścicielem.

wnioski ŚIR

odp. MRiRW

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2