ŚIR skończyła 20 lat

tort19 maja 2017 r. odbyła się uroczystość 20-lecia Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Wzięli w niej udział obecni delegaci ŚIR oraz delegaci, którzy uczestniczyli wcześniej w 20-letniej historii Izby a także pracownicy z dyrektor biura Agnieszką Łodej i licznie przybyli goście. Świętokrzyska Izba Rolnicza jest ważnym i znaczącym ośrodkiem dla rozwoju rolnictwa ziemi świętokrzyskiej. To, że przez 20 lat tak bardzo został podniesiony standard świętokrzyskiego rolnictwa to w dużym stopniu zasługa nas wszystkich działających w obszarze rolnictwa. To dzięki wspólnej pracy udało się wprowadzić świętokrzyskie rolnictwo w struktury unijne, umiejętnie sięgać po fundusze unijne i zmodernizować świętokrzyską wieś – powiedział prezes Ryszard Ciźla. – Dziękuję delegatom, członkom zarządów kolejnych kadencji, dyrektorom, pracownikom za autentyczne zaangażowanie w rozwiązywanie problemów świętokrzyskiej wsi. Bez tego ogromnego wsparcia, wielu rzeczy nie udałoby się zrobić, a świętokrzyska wieś wyglądałaby inaczej niż obecnie.
Wśród zaproszonych gości byli Posłanka Marzena Okła-Drewnowicz, która osobiście na ręce prezesa Ryszarda Ciźli złożyła gratulacje i życzenia, Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz, który podkreślił rolę samorządu rolniczego w utrzymaniu tożsamości polskiej wsi oraz zapowiedział dalsze zabiegi o zwiększenie kompetencji dla izb rolniczych. Powiedział, że obecnie jest wola dla tego działania. Złożył życzenia aby izby prowadziły rolnictwo w takim tempie rozwoju jak to miało miejsce przez ostatnie 20 lat, kiedy jako kraj podwoiliśmy produkcję rolną i z importera żywności staliśmy się eksporterem. Przez całą dyskusję przewijał się temat tegorocznych szkód spowodowanych przez przymrozki wiosenne i konieczność tanich ubezpieczeń w rolnictwie.

20 1Z gratulacjami wystąpili także Andrzej Pałys Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Dyrektor O/T Agencji Rynku Rolnego Jacek Toś, zastępca dyrektora i poprzedni wieloletni dyrektor Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Jarosław Mostowski, który podziękował za lata współpracy oraz życzył zadowolenia i sukcesów w pracy dla zarządu i pracowników ŚIR. Gratulacje i życzenia dla ŚIR złożyła także dyrektor Biura Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW w Rzeszowie Lucyna Rybak. Wicewojewoda Andrzej Bętkowski podkreślił zauważalną zmianę w okresie ostatnich 20 lat na polskiej wsi. Przekazał pozdrowienia i wyrazy szacunku od ministra Krzysztofa Jurgiela i wojewody Agaty Wojtyszek. Z kolei członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek podziękował prezesowi Ryszardowi Ciźli za wspaniałe reprezentowanie interesów świętokrzyskich rolników, jak również za wspaniałą współpracę z samorządem województwa. Wśród składających gratulacje znaleźli się również Arkadiusz Piecyk dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Janusz Śledziński były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, a także Maria Sokal prezes Rejonowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych, Marcin Piwnik członek zarządu Powiatu Sandomierskiego, Jerzy Bator wiceprezes zarządu Podkarpackiej Izby Rolniczej, Piotr Burek prezes zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej, Urszula Białobok prezes Świętokrzyskiego Związku Hodowców Bydła, Wojciech Kałka prezes Jędrzejowskiej Spółdzielni Mleczarskiej w Wodzisławiu, Marek Boligłowa członek zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej. W uroczystości uczestniczyli również pierwszy prezes ŚIR Andrzej Maciąg oraz uprzedni dyrektorzy biura Krzysztof Paliborek, Janusz Suszyna i Agnieszka Piwnik-Piecyk. Obecni byli również licznie wójtowie i burmistrzowie a także przedstawiciele starostw powiatowych i instytucji z otoczenia rolnictwa. Historię samorządu rolniczego przedstawili główni specjaliści ŚIR Julian Tryka i Ewa Borycka. Uroczystość zakończyła się wręczeniem odznaki honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa” oraz odznaki KRIR „Zasłużony dla Samorządu Rolniczego”. Prezes ŚIR Ryszard Ciźla podziękował przybyłym za wzięciu udziału w uroczystości oraz za gratulacje i wyrazy uznania.sala

odzn

od3

kolVipod2piękneodzstółprod4oddel o

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2