Zamiast zmiany prawa łowieckiego

Nowa Ustawa Prawo Łowieckie została uchwalona przez Sejm 22.06.2016r. i podpisana przez Prezydenta dnia 11.07.2016r. Jednocześnie z dniem 1.01.2017r. została wstrzymana jej realizacja, na którą czekają rolnicy.
Jako zastępcze, Minister Środowiska proponuje rozwiązanie przedstawione w poniżej zamieszczonym piśmie pobierz

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2