Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa nie zmieni przepisów

Krajowa Rada Izb Rolniczych na wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej wystąpiła z wnioskiem do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rozważenia możliwości wprowadzenia nowych znaków ostrzegawczych dla użytkowników dróg publicznych, w przypadku zagrożenia wynikającego z zanieczyszczenia drogi przez pojazdy i maszyny rolnicze w okresie intensywnych prac polowych. Niestety Ministerstwo nie odpowiedziało pozytywnie na ten wniosek. W załączeniu pismo KRIR i odpowiedź Ministerstwa Inrastruktury

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2