Inicjatywa ŚIR o wydłużenie terminu składania wniosków

Świętokrzyska Izba Rolnicza zwróciła się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wydłużenie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy dla gospodarstw dotkniętych klęską przymrozków wiosennych w 2017r. Wiele upraw zostało zniszczonych w powyżej 70 %. Od 13 września rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o pomoc finansową przez biura powiatowe ARiMR i ma trwać do 27 września.

Do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 6067 protokołów strat sporządzonych przez komisje gminne. Do dnia dzisiejszego tj. 20.09.br rozpatrzono 3998. Rolnicy składając wniosek muszą dołączyć kopię protokołu zweryfikowaną przez Urząd Wojewódzki. Jak wynika z informacji uzyskanej z Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach do zweryfikowania i potwierdzenia zostało 2069 protokołów. Z tego względu ŚIR zwróciła się do ministra o wydłużenie terminu składania wniosków do 27 października br. Pozwoli to na spokojne rozpatrzenie wszystkich protokołów i złożenie kompletnych wniosków przez rolników do ARiMR.                                       odpowiedź Wojewody Świętokrzyskiej        odpowiedź ministerstwa

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2