Odpowiedź na wnioski Walnego Zgromadzenia ŚIR

Obradujące w grudniu Walne Zgromadzenie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej wystąpiło do Ministra Rolnictwa z wnioskami i postulatami dotyczącymi ubezpieczenia upraw rolnych oraz wprowadzenia wszelkich możliwych środków zabezpieczających przed rozprzestrzenianiem się ASF.  Przekazujemy do wiadomości  wystąpienie ŚIR oraz odpowiedź MRiRW

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2